Hero Image

Hållbar stadsutveckling

Vårt stadsutvecklingsprojekt, Masthuggskajen, är en av 12 pilotprojekt i Sverige som ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbete. Läs mer om alla piloterna här
Sweden Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Det är SGBC som samordnar och driver detta arbete. De trehundra medlemmarna består av företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande.
Ambitionen är att utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar genom att skapa bättre byggnader och platser, som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Citylab – ett initiativ för att stötta och hjälpa stadsutvecklingsprojekt i hållbarhetsarbetet
Vi medverkar i Citylab Action, som är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling organiserat av SGBC med stöd av Sveriges främsta experter och andra stadsutvecklingsprojekt.
Där arbetar vi fram hållbarhetsprogram, handlings- och uppföljningsplaner.  

Men vi deltar även i dessa två forum :

  • Citylab Learning, som erbjuder utbildningar inom hållbar stadsutveckling
  • Citylab Network, som genom digitala forum och inspirerande träffar utökar bolagens kontaktnät inom branschen

Certifiering
För att skapa en hållbar byggd miljö räcker det inte bara att certifiera enskilda byggnader, utan även hela stadsdelar.
Målet är att certifiera Masthuggskajen under 2018.

Läs mer om Citylab här.

 

 

Kontakt
Adelina Lundell Processledare Social Hållbarhet, Älvstranden Utveckling adelina.lundell@alvstranden.goteborg.se
Dokument

Masthuggskajens Hållbarhetsprogram