Hero Image

Det händer på kajen

Vi kallar det för “temporära åtgärder” – det som händer på kajen just nu. Vad menar vi med det?  Jo, vi vill utnyttja platsen och göra den tillgänglig för alla göteborgare och besökare ända fram till dess vi sätter spaden i marken och börjar bygga. Byggstart beräknas till 2018 och det vore slöseri med bra mark och läge om man inte utnyttjade den under tiden vi planerar. Vi vill låta alla som vill hänga här, uppleva saker och komma nära vattnet. Lite så resonerar vi. Just nu finns det bland annat sittplatser, kajodling, cykelverkstad, galleri med mera. Kolla gärna in facebook-sidan @masthuggskajen

 

 

Kontakt
Åsa Vernersson Projektledare, Älvstranden Utveckling 031 - 368 96 40 asa.vernersson@alvstranden.goteborg.se
Bilder