Hero Image

Det händer på kajen

Vi kallar det för “temporära åtgärder” – det som händer på kajen just nu. Vad menar vi med det?  Jo, vi vill utnyttja platsen och göra den tillgänglig för alla göteborgare och besökare ända fram till dess vi sätter spaden i marken och börjar bygga. Byggstart beräknas till 2018 och det vore slöseri med bra mark och läge om man inte utnyttjade den under tiden vi planerar. Vi vill låta alla som vill hänga här, uppleva saker och komma nära vattnet. Lite så resonerar vi. Just nu finns det bland annat sittplatser, kajodling, cykelverkstad, galleri med mera. Kolla gärna in facebook-sidan @masthuggskajen

 

 

Kontakt
Åsa Vernersson Projektledare, Älvstranden Utveckling 031 - 368 96 40 asa.vernersson@alvstranden.goteborg.se
Bilder

Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. På så vis får Linné, Majorna och Centrum en tydligare koppling till älven och en ny hållbar stadsdel formas med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Området kommer att erbjuda levande gator och torg, omkring 1200 – 1300 bostäder och 140 000 – 150 000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur.

Detaljområdet för Masthuggskajen sträcker sig från Järntorget till Stigbergsliden och från Första Långgatan ned till vattnet. Det utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området omfattas av Vision Älvstaden och ska hela staden, möta vattnet och stärka kärnan. Läs mer på älvstaden.se

Göteborgs stad Folkets Hus Stena Fastigheter NCC Riksbyggen Elof Hansson Älvstranden Avveckling