Post Thumbnail

Planeringen av allmän plats i full gång

October 24, 2018

Vi fick en pratstund med Daniel Sjölund på trafikkontoret, som ansvarar för genomförande och samordningen kring allmänna platser i några av Göteborgs Stads olika stadsutvecklingsprojekt. Trafikkontoret utvecklar allmän plats i nära samarbete med park- och naturförvaltningen och just nu genomförs flera stora projekt där Masthuggskajen är ett av de mest intressanta och unika.

– När det kommer till Masthuggskajen så utreder vi just nu hur vi kan genomföra de ambitiösa målen i bland annat Hållbarhetsprogrammet. Mål som i sin tur leder till att vi behöver ta beslut om detaljer som var och vilka träd som ska planteras, hur belysningen ska se ut och fungera, var parker ska ligga, vad de ska innehålla och mycket mer.

Den nya stadsdelsparken som planeras vid Heurlins plats och som är ett av två större grönområden i Masthuggskajen har en hel del unika förutsättningar.

– Den blir spännande. Stadsdelsparken kommer att byggas ovanpå en tunnel och det blir en hel del extra tänkande när man ska anlägga något på ett tunneltak. Parken belyser också på ett bra sätt hur viktigt samordning och samarbete är. Stadsdelsparken kommer att bli en bärare av den helhet och den identitet som är så viktig för området, den kommer att ligga i direkt närhet till både det nya hotellet och linbanan och bli en central plats i området, därför är det viktigt att gestaltning och utformning får sätta sin prägel här, ett spännande projekt.

”Nu händer det, Masthuggskajen kommer att bli en utmanande och väldigt häftig resa.”

– Stadsdelsparken är bara en av flera avancerade byggnationer i Masthuggskajen. Mest utmanande blir nog den halvö som ska byggas ut i älven. Det är såklart inspirerande att få jobba med hur vi ska genomföra den med bästa resultat. Extra inspirerande är hur tydligt halvön och utvecklingen längs kajen konkretiserar Älvstadens vision om att möta vattnet. Nu händer det, Masthuggskajen kommer att bli en utmanande och väldigt häftig resa.

Trafikkontoret har också i uppdrag att göra resandet mer hållbart, att ge bättre förutsättningar för cyklister, gående och kollektivtrafik.

– Vi arbetar för att förverkliga den gröna transportplan som finns framtagen för utvecklingen av Masthuggskajen. Nu när projektet går in i ett bygglovsskede för exploatörerna gäller det att hitta synergier och tänka brett för att kunna öka kollektivtrafikkapaciteten, öka kvaliteten för cyklister och gående, samtidigt som vi planerar för tre samlade parkeringsanläggningar. Det gäller att skapa samma enkelhet oavsett färdmedel. Sammantaget är Masthuggskajen på många plan unikt och spännande, med en hög ambitionsnivå. Ett nytt stort område ska växa fram mitt i det befintliga.

Trafikkontoret arbetar med utbyggnaden av vägar, cykelbanor, broar, gångstråk och parkområden, det som man brukar benämna som allmän plats. Man ansvarar också för all samordning med andra aktörer och förvaltningar som t.ex. kretslopp och vatten, park- och naturförvaltningen och Göteborg Energi. På vägen dit hoppas vi kunna få ytterligare någon pratstund med trafikkontoret och bli uppdaterade om utvecklingen av allmän plats. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för fler aktuella nyheter om Masthuggskajen.

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och Citylab-certifierat för hållbar stadsutveckling.

Göteborgs stad Folkets Hus Stena Fastigheter NCC Riksbyggen Elof Hansson Älvstranden Utveckling Hotell Draken