Masthuggskajens utveckling

Här planeras Masthuggskajen i Göteborg växa fram. För mer information om de enskilda fastigheternas karaktär och uppförande klicka på respektive aktör nedan.

Älvstranden Utveckling
 Hyresrätter och kontor – Byggstart 2022
 Hyresrätter och kontor – Byggstart 2021
 Hyresrätter och förskola – Byggstart 2021
 Hyresrätter och kontor – Byggstart 2020
 Parkeringshus, verksamhetslokaler och kontor – Byggstart 2020
 Verksamhetslokaler och kontor – Byggstart 2023

Elof Hansson Fastigheter
 Bostäder – Byggstart 2021
 Bostäder – Byggstart 2021
 Kontor – Global Business Gate – Byggstart 2021
 Kontor – Byggstart 2021

Stena Fastigheter
 Kontor – Byggstart 2024
 Kontor – Byggstart 2020
 Kontor och företagsbostäder – Byggstart 2023
 Hyresrätter – Byggstart 2023

Stena Fastigheter + Riksbyggen
 Hyresrätter och bostadsrätter – Byggstart 2023
 Hyresrätter och bostadsrätter – Byggstart 2023

Riksbyggen
 Bostadsrätter – Byggstart 2024
 Bostadsrätter – Byggstart 2022

NCC
 Kontor – Magasinet – Byggstart 2021 – Färdigställande 2024
 Kontor – Våghuset och Brick Studios – Byggstart 2019 – Färdigställande 2022/2023

Fastighets AB Balder
 Hotell – Byggstart 2019

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Riksbyggen Älvstranden Utveckling