Masthuggskajens utveckling

Här planeras Masthuggskajen i Göteborg växa fram. För mer information om de enskilda fastigheternas karaktär och uppförande klicka på respektive aktör nedan.

Älvstranden Utveckling
 Hyresrätter och kontor – Byggstart 2022
 Hyresrätter och kontor – Byggstart 2021
 Hyresrätter och förskola – Byggstart 2021
 Hyresrätter och kontor – Byggstart 2020
 Parkeringshus, verksamhetslokaler och kontor – Byggstart 2020
 Verksamhetslokaler och kontor – Byggstart 2023

Elof Hansson Fastigheter
 Bostäder – Byggstart 2021
 Bostäder – Byggstart 2021
 Kontor – Global Business Gate – Byggstart 2021
 Kontor – Byggstart 2021

Stena Fastigheter
 Kontor – Byggstart 2024
 Kontor – Byggstart 2020
 Kontor och företagsbostäder – Byggstart 2023
 Hyresrätter – Byggstart 2023

Stena Fastigheter + Riksbyggen
 Hyresrätter och bostadsrätter – Byggstart 2023
 Hyresrätter och bostadsrätter – Byggstart 2023

Riksbyggen
 Bostadsrätter – Byggstart 2024
 Bostadsrätter – Byggstart 2022

NCC
 Kontor – Magasinet – Byggstart 2021 – Färdigställande 2024
 Kontor – Våghuset och Brick Studios – Byggstart 2019 – Färdigställande 2022/2023

Fastighets AB Balder
 Hotell – Byggstart 2019

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Stena Fastigheter Älvstranden Utveckling