Post Thumbnail

Nya arbetsplatser mitt i Göteborgs framtid

april 25, 2019

Johanna Hult-Rentsch, regionchef hos NCC Property Development, en av aktörerna i konsortiet, berättar här om de tre projekt och 37 000 kvadratmeter som NCC ska utveckla och bygga på Masthuggskajen.

– Vi planerar att bygga tre olika hus på Masthuggskajen. Målet med husen är att fler människor ska röra sig i området under dagtid, detta för att ytterligare stärka den redan fungerande stadsdelen. Fler kontor medför ett större flöde av människor dagtid, vilket är essentiellt för restauranger, handel och service, dvs de verksamheter som ska leva i bottenvåningarna. Vi koncentrerar oss på hur vi kan arbeta med social, grön och ekonomisk hållbarhet. Vi introducerar de första ”hållbara hyresavtalen” som omfattar åtaganden inom alla tre dimensioner av hållbarhet för hyresgästerna. Det innebär att vi välkomnar företagare som prioriterar en hållbar stadsdel, vilket säkrar att det viktiga arbete som vi under många år lagt fast för Masthuggskajen lever vidare bland våra hyresgäster. Arbetet med hållbarhetsfrågorna måste fungera både för fastighetsägarna och de företag som ska verka här.

”Fler kontor medför ett större flöde av människor dagtid, vilket är essentiellt för restauranger, handel och service.”

– Om du känner ansvar för din stadsdel medför det många positiva effekter. Forskningen som finns idag visar exempelvis att engagemanget för stadsdelen ökar när det finns en blandning av småföretagande, mixat med storföretagande. Ofta bor och arbetar småföretagare i högre utsträckning i samma stadsdel, vilket innebär ett större engagemang för närmiljön. Det kan ligga i den lilla detaljen som att plocka upp det där tuggummipappret som ligger och skräpar på min gata. Därför kommer vi se till att båda sorter företagare kommer att vara hyresgäster i våra fastigheter. Sedan händer någonting väldigt spännande när man kan kombinerar ”de stora musklerna” med ”det lilla snabbfotade” – inte minst i form av innovation och utbyte av idéer. Vi kommer också att avsätta en yta för verksamheter som inte klarar av att betala nyproduktionshyra enligt ett koncept som vi kallar M2 value by NCC. Det kan vara kulturella verksamheter eller andra näringar som ”får en plats” i huset genom en anpassad hyra – vilket blir vårt bidrag till att motverka gentrifieringen.

”Det kan ligga i detaljerna som att plocka upp det där tuggummipappret som ligger och skräpar på min gata.”

NCC kommer att bygga tre fastigheter på Masthuggskajen som de kallar tre ”syskon”. Våghuset – en böljande solitär byggnad med glasfasad, Brick Studios med rak arkitektur i tegel och inspiration hämtad från New York samt Magasinet. De tre fastigheterna skiljer sig åt, både i sin karaktär och i sin gestaltning.

– Våghuset är den vattenkammade självständiga storebrorsan som blir entrén till Masthamnsgatan, medans Brick Studios är lillebrorsan med det rufsiga håret där allt är lite mer tillåtet. Fasaduttrycket kommer att vara omväxlande och spännande i sin utformning. Från Våghusets ståtliga vågor av glas vägg-i-vägg med en lägre containerinspirerad del innan teglet i Brick Studios tar vid.

Med en stor detaljplan i innerstan följer stora utmaningar och komplexa frågor. Något som Johanna menar har underlättats att ta sig an med hjälp av det mångåriga samarbetet i konsortiet.

– Konsortiet för Masthuggskajen består av företag och människor med många olika kompetenser men ”pratar samma språk”.  Att få utveckla stadsdelen tillsammans utifrån ett mer utzoomat perspektiv där vi kan utmana och komplettera varandra har känts väldigt bra. Jag tror att vi kommer att lyckas leverera levande gatuplan, få till miljöer och allmän plats. Masthuggskajen är ju egentligen ingen ny stadsdel, men vi utnyttjar nya ytor. Det är så häftigt att få fortsätta att bygga på alla bra kvaliteter som finns här, starka stråk för restauranger och kultur, tätbefolkat och trivsamt dygnet runt.

En av Göteborgs stora utmaningar som kunskapsstad är att attrahera och behålla viktig spetskompetens. Johanna tror att Masthuggskajen kan spela en viktig roll för att lösa dessa utmaningar i framtiden. Kopplingen till hightech-täta Lindholmen blir extra intressant om framtida kollektivtrafiklösningar över älven kan koppla mot de kreativa näringarna på Masthuggskajen.

– Hur skapar vi förutsättningar för näringslivet att kunna rekrytera de personer som ska utveckla företagen framåt? Hur håller vi kvar alla duktiga studenter från universiteten så att de inte flyttar härifrån? De som vill åka kollektivt eller cykla till jobbet, de som värderar andra kvaliteter. Det finns ett jätteintresse för företag att etablera sig här och vi ser ett intresse för vad som finns utanför kontorsrummen. För oss handlar inte utveckling av arbetsplatser om att bara bygga kontor, utan platsen och sammanhanget är av stor betydelse, därför är Masthuggskajen jätteintressant för oss.

”Det finns ett jätteintresse för företag att etablera sig här och vi ser ett intresse för vad som finns utanför kontorsrummen.”

Visionen för Masthuggskajen är ”en tillåtande plats full av kontraster”. Johanna tycker det är väldigt viktigt att NCC som en av de första aktörerna ut i projektet tar ansvar, utmanar och vågar.

”För oss är det största fokus på att ta ansvar och bidra till att förverkliga visionen om den hållbara och kontrastrika stadsdelen. Vi väntar inte på att någon annan ska börja.”

– För oss handlar det främst om att våga göra något i det väldigt synliga läge som man ser när man kommer upp ur tunneln, när man åker förbi med spårvagn eller ställer cykeln på Järntorget. Vi vill gestalta det storslagna och det småskaliga, på alla nivåer. Både genom husens arkitektur men också genom företagen som flyttar in. För oss är det största fokus på att ta ansvar och bidra till att förverkliga visionen om den hållbara och kontrastrika stadsdelen. Vi väntar inte på att någon annan ska börja.

Läs mer på NCCs projektsida masthuggskajen.ncc.se

Visionsbild: White Arkitekter

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Stena Fastigheter Älvstranden Utveckling