Post Thumbnail

Ny VD ska ratta Ostindiefararen in i nästa fas

May 22, 2017

Ostindiefararen Götheborgs nya hemmahamn blir Masthuggskajen. Härifrån kommer hon att bjuda in och locka göteborgare, turister och näringslivet till besök och möten.  I anslutning byggs ett visitor center där besökaren kommer att kunna ta del av den historia och det spännande innehåll som Ostindiefararen är symbolen för – handel med omvärlden.

I början av maj anställdes Chatrine Fritzell som Ostindiefararen Götheborgs nya VD. Chatrine har en bred erfarenhet från besöksnäring och turism och har tidigare bland annat arbetat på Göteborg & Co som chef för affärsområdet Privatresor med ansvar för marknadsföringen av Göteborg.

 

Det ska bli en spännande utmaning att arbeta med Ostindiefararen Götheborg och skapa en ny mötesplats i Göteborg. Jag vill jobba med upplevelsen under besöket, vi har en uppsjö med bra historier att berätta och göra det på ett sätt som är anpassat till dagens behov.

(Cathrine Fritzell)

 

GP har gjort ett porträtt av Chatrine. Läs det här.


Projektet 
Ostindiefararen Götheborg  drivs av Svenska Ostindiska Companiet, som i sin tur ägs av en icke vinstdrivande stiftelse. Stiftarna är Business Region Göteborg, Göteborgs Hamn, SKF, Stena och Volvo i samarbete med Västra Götalandsregionen. Skeppet är en kopia av den ostindiefarare som 1745 gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp. År 1986 startade en marinarkeologisk utgrävning av originalskeppet och 1995 påbörjades bygget. Åtta år senare sjösattes Götheborg och under 20 månader 2005-2007 seglade skeppet den historiska rutten till Kina och tillbaka. Sedan dess har man varit ute på ett antal expeditioner runt om i Europa.