Post Thumbnail

Många intresserade av linbanan på Kulturkalaset

August 23, 2017

Under Göteborgs Kulturkalas fanns Trafikkontoret och Västtrafik på plats i Jubileumspaviljongen i Bältesspännarparken. Förutom att man kunde ta en virtuell provtur med linbanan så gav även projektledare Johanna Möllersten från Västtrafik en lägesrapport.

Vad är nyttan med en linbana, varför är den så bra?

Johanna berättade att för att skapa och behålla en grön och hållbar stad utan långa bilköer i ett Göteborg som fortsätter att växa, så är kollektivtrafik en av lösningarna. I Västtrafiks strategi för framtidens kollektivtrafik är linbanan en väldigt viktig del och en riktigt bra idé.

Idén kommer från Göteborgarna själva som en av många idéer man skulle vilja se förverkligad till stadens 400-årsjubileum. Linbanan som nu planeras är dock inte bara ett inslag i jubileet utan en varaktig kollektivtrafiksatsning.

”Linbanan är en riktigt bra idé”

Hon fortsätter att beskriva linbanan som en viktig tvärlänk där man snabbt och enkelt kan ta sig från centrala Hisingen och Lindholmen till Järntorget och vidare utan att passera centrum. En annan fördel med linbanan är att den klättrar över tidigare barriärer. Linbanan åker enkelt över både älven, otillgängliga industriområden och Lundbyleden. Johanna beskriver det som en lysande och miljövänlig idé som dessutom inte tar så stor plats på marken.

Hur och var kommer linbanan att gå?

Varje timme kommer 2 000 personer att kunna åka linbanan i vardera riktning. Varje gondol kommer att ha plats för 25 personer och utöver att det ska finnas plats för rullstolar och barnvagnar kommer det att bli möjligt att ta med sig cykel. Den kommer att vara helt integrerad i kollektivtrafiken, dvs man reser på sin vanliga Västtrafikbiljett och hållplatserna kommer att ligga nära befintliga spårvagns- och busshållplatser.

Det planeras för fyra hållplatser: Masthuggskajen, Lindholmen, väster om Ramberget och Wieselgrensplatsen. Den kommer att vara tre kilometer lång och från Masthuggskajen över älven till Lindholmen kommer resan bara ta några minuter. Sex torn, mellan 70-110 meter höga kommer synas tydligt i stadsbilden och kommer bli ett nytt landmärke och en symbol för ett mer sammanlänkat Göteborg.

Vad händer just nu?

Fem utvalda arkitektbyråer håller på att ta fram förslag som kommer att kunna beskådas under en utställning framåt jul.

”Staden vill att det ska vara ett snyggt system med vackra stationer och vackra torn.”

Trafikkontoret tillsammans med Västtrafik utreder just nu markförhållande, tornens höjd, exakt placering av de olika hållplatserna och många andra detaljer. Politikerna kommer att ta ett s.k. investeringsbeslut under 2019 och om allt går i lås är ambitionen att börja bygga linbanan så att den står klar när Göteborg fyller 400 år 2021.

Läs mer om linbanan

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och Citylab-certifierat för hållbar stadsutveckling.

Göteborgs stad Folkets Hus Stena Fastigheter NCC Riksbyggen Elof Hansson Älvstranden Utveckling Hotell Draken