Post Thumbnail

Hej Rune Arnesen, projektchef Masthuggskajen!

December 21, 2016

Hur går arbetet med detaljplanearbetet?

Det går framåt.  Vi närmar oss granskning av planen nu efter att ha jobbat hårt i gruppen med att ta hand om alla inkomna synpunkter efter samrådet och att åtgärda ett par sakfrågor. Det tillkom nya utredningar också, som vi behövde komplettera med. Men nu siktar vi alltså på granskning av planen till våren 2017.

Ostindiefararen Götheborg flyttar till Masthuggskajen. Hur är det tänkt?

Den kommer i ett första skede ligga på en provisorisk kajplats (bredvid Stenabåten Carisma) medan vi bygger ut halvön och kajstråket. Sedan flyttas Götheborg till ny kajplats vid kajen och det byggs ett besökscentrum i anslutning till skeppet, är det tänkt. Det blir ett nytt besöksmål i staden för turister och göteborgare med tydlig koppling till Göteborgs historia som handels- och sjöfartsstad.

Vad är du mest nöjd med kring arbetet med Masthuggskajen 2016?

Det är att vi fått in så mycket bra innehåll i vår plan tack vare vårt arbete med identiteten och livet mellan husen – det vi kallar ”levande bottenvåningar”. Jag är också väldigt nöjd med hur vi arbetat in ett hållbarhetstänk i allt vi gör tack vare vårt strategiska arbete med Citylab Action. Att vi kommer att hållbarhetscertifiera hela stadsdelen är ju fantastiskt, men en certifiering i sig är inte anledningen till att vi valt att jobba på det här sättet. Vinsten är att vi nu kan konkret implementera hållbarhetsperspektivet i alla skeden i vår plan. Från ax till limpa.
Sist, men inte minst, är det tillfredställande att se att vår tanke med att etablera ”kulturkvarteret” i Masthuggskajen nu växt sig starkare genom vår kulturutredning, många kontakter och samtal. Vi vill bevara och förstärka den redan starka kulturen i området. Den är unik.

Vad ser du mest fram emot 2017?

Att få vår detaljplan antagen, börja skriva markavtal och dela ut lotter i konsortiet så att vi kan få sätta spaden i marken. Göteborgarna är tillsammans med oss ivriga att få komma igång med det faktiska byggandet av bostäder, kontor, stråk och mötesplatser på Masthuggskajen. Vi siktar på byggstart 2018 och då kan mycket stå klart till jubileumsåret 2021, då Göteborg fyller 400 år.