Post Thumbnail

Hej Åsa, hur är läget?

August 23, 2017

Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen, hur är läget för projektet just nu?

Jag skulle nog sammanfatta det som förväntansfullt och spännande!

Framförallt har detaljplanen legat ute för granskning sedan i början av juli och det finns ett otroligt positivt driv hos de som arbetar med planen nu när granskningsperioden går in i sitt slutskede. Vi har alla ett gemensamt mål att skapa en hållbar och flexibel detaljplan och efter en intensiv, tålmodig och stundtals utmanande samverkansprocess har några av de målsättningar, ambitioner och höga förväntningar som finns på Masthuggskajen även sammanfattats i ett hållbarhetsprogram. Vi siktar på att, som ett av de första stadsutvecklingsprojekten i Sverige, hållbarhetscertifiera hela området efter hjälp av certifieringssystemet Citylab Action.

Med alla höga förväntningar, vilken roll kommer Masthuggskajen att spela i framtidens Göteborg?

Masthuggskajen handlar om att binda samman gammalt och nytt och kännas som en självklar förlängning av Linné och Långgatorna trots att området inte speglar det som redan finns där. Vi vill att Masthuggskajen ska vara ett område präglat av tillåtande kontraster mellan t ex det redan befintliga lokala småskaliga till det internationella lite mer storskaliga. Dessutom är kulturen i området en styrka. Den kommer vi att värna om. Den kan dessutom stärkas ännu mer genom kreativa och nydanande idéer, självklart genom fortsatt dialog med aktörerna i området.

Vad är nästa steg i utvecklingen av Masthuggskajen?

Att börja genomföra! Det är många med mig som är ivriga att börja förverkliga Masthuggskajen när vi förhoppningsvis sätter spaden i marken redan nästa år.

Läs mer om hållbarhetsprogrammet

Läs mer om hållbar stadsutveckling och CityLab Action

Läs mer om kulturen på Masthuggskajen

Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. På så vis får Linné, Majorna och Centrum en tydligare koppling till älven och en ny hållbar stadsdel formas med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Området kommer att erbjuda levande gator och torg, omkring 1200 – 1300 bostäder och 140 000 – 150 000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur.

Detaljområdet för Masthuggskajen sträcker sig från Järntorget till Stigbergsliden och från Första Långgatan ned till vattnet. Det utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området omfattas av Vision Älvstaden och ska hela staden, möta vattnet och stärka kärnan. Läs mer på älvstaden.se

Göteborgs stad Folkets Hus Stena Fastigheter NCC Riksbyggen Elof Hansson Älvstranden Avveckling