Hållbarhet

Från en stadsdel för bilen till en plats för människan
Från att ha varit en stadsdel med stora parkeringsområden och gator för biltrafik ska Masthuggskajen bli en levande stadsdel med gångstråk och ytor som inbjuder till folkliv och möten. En hållbar plats där människor kan bo, leva och trivas. Vi satsar därför på att skapa levande gator, torg, bostäder och arbetsplatser och gör samtidigt plats för en brokig och spännande blandning av lokala verksamheter, restauranger och ställen där kulturen står i centrum och kan utvecklas.

På Masthuggskajen ska det vara enkelt att leva klimatsmart. Vi implementerar därför smarta lösningar för återbruk och skapar gynnsamma förhållanden för nya koncept inom delningsekonomi. Vi satsar också på ett brett utbud av hållbart resande, bland annat genom lånecyklar, effektiv kollektivtrafik och bilpooler. All bebyggelse och samtliga energisystem ska ha en låg miljöpåverkan vad gäller dagvattenhantering, energianvändning, och kretslopp. Vi möjliggör ett minimalt klimatavtryck för alla som lever och verkar här, bland annat genom förnybar energi och hållbara kretsloppslösningar.

Vi är stolta över att Masthuggskajen är ett av tolv pilotprojekt i Sverige som ligger i framkant när det gäller hållbart byggande. I november 2018 blev Masthuggkajen Sveriges första stadsutvecklingsprojekt att tilldelas en Citylab-certifiering. Läs Masthuggskajens hållbarhetsprogram här.

 

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Riksbyggen Älvstranden Utveckling