Hållbarhet

Från en stadsdel för bilen till en plats för människan
Från att ha varit en stadsdel med stora parkeringsområden och gator för biltrafik ska Masthuggskajen bli en levande stadsdel med gångstråk och ytor som inbjuder till folkliv och möten. En hållbar plats där människor kan bo, leva och trivas. Vi satsar därför på att skapa levande gator, torg, bostäder och arbetsplatser och gör samtidigt plats för en brokig och spännande blandning av lokala verksamheter, restauranger och ställen där kulturen står i centrum och kan utvecklas.

På Masthuggskajen ska det vara enkelt att leva klimatsmart. Vi implementerar därför smarta lösningar för återbruk och skapar gynnsamma förhållanden för nya koncept inom delningsekonomi. Vi satsar också på ett brett utbud av hållbart resande, bland annat genom lånecyklar, effektiv kollektivtrafik och bilpooler. All bebyggelse och samtliga energisystem ska ha en låg miljöpåverkan vad gäller dagvattenhantering, energianvändning, och kretslopp. Vi möjliggör ett minimalt klimatavtryck för alla som lever och verkar här, bland annat genom förnybar energi och hållbara kretsloppslösningar.

Vi är stolta över att Masthuggskajen är ett av tolv pilotprojekt i Sverige som ligger i framkant när det gäller hållbart byggande. I november 2018 blev Masthuggkajen Sveriges första stadsutvecklingsprojekt att tilldelas en Citylab-certifiering. Läs Masthuggskajens hållbarhetsprogram här.

 

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Stena Fastigheter Älvstranden Utveckling