Aktuellt

Post Thumbnail
December 12, 2016

Ostindiefararen Götheborg till Masthuggskajen

Flera tunga aktörer från Göteborgsregionens näringsliv, däribland Stena, Elof Hansson, NCC och Riksbyggen går in och och tryggar framtiden för Ostindiefararen i Götheborg. Aktörerna är även med och utvecklar området Masthuggskajen med nya bostäder, kontor och mötesplatser.
De går samman för att skapa ett nytt historiskt besöksmål i Göteborgs city i samarbete med Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Läs mer
Post Thumbnail
November 4, 2016

Provåk linbanan – virituellt

Från Järntorget till Wieselgrensplatsen kan du inom snar framtid ta dig via linbana över älven.
Just nu planeras det för den exakta placeringen av linbanestationen i projektet Masthuggskajen. Den första rutten startar i vårt område. Det tycker vi är så coolt!

Läs mer
Post Thumbnail
October 6, 2016

Kom och bli uppskrämd på Draken

Draken invigdes 1956 och firar i år sitt sextionde år vid Järntorget. Det firas med en ryslig filmfestival 2 – 6 november – tema Halloween.

Läs mer om festivalen här 

Läs mer
Post Thumbnail
September 5, 2016

Jubileumsloppet startar på Masthuggskajen

Nu blir det liv och rörelse på Masthuggskajen igen. Den 10 september går nämligen starten av Jubileumsloppet där - för fjärde gången.

Läs mer
Post Thumbnail
June 30, 2016

Bohuslän blir kvar i sommar vid Masthuggskajen

Nu är det klart. Ångaren Bohuslän kommer att ligga kvar vid Masthuggskajen hela sommaren.

Läs mer
Post Thumbnail
June 28, 2016

Kitchen on the Run – med köksbordet som mötesplats

Med en ombyggd container, som har blivit ett rullande kök med tillhörande matplats, har projektet rest runt från mars t o m augusti i år. Flyktingar bjuds in och får möta ortsbefolkningen på en plats där dom flesta av oss trivs och gärna umgås – i köket.

Läs mer
Post Thumbnail
June 21, 2016

Hej projektledare Åsa Vernersson!

Hur går det med detaljplanearbetet?
Tidplanen har förskjutits något p g a inkomna synpunkter från samrådet, som måste hanteras och för att en del ändrade förutsättningar tillkommit efter samrådet. Nu jobbar vi för att gå ut på granskning i höst och få ett godkännande i Byggnadsnämnden i januari nästa år för att kunna få ett antagande i Kommunfullmäktige under april kvartalet 2017.

Läs mer
Post Thumbnail
June 21, 2016

Vi testar väder- och bullerskydd på Masthuggskajen

Nu är den på plats - innovationen som ska göra stadslivet lite hälsosammare. Älvstranden Utveckling upplåter under en två-årsperiod ytan på Masthuggskajen till olika aktörer med spännande koncept. Det IMCG-ledda projektet är ett av dem och nu står en väder- och bullerskyddad mötesplats klar.

Läs mer
Post Thumbnail
June 21, 2016

Kajpromenad utmed älven och in i terminalen kan bli verklighet

Stena Line med arkitekter tittar på den framtida Masthuggskajens möjligheter. Målet är att öka tillgängligheten mot vattnet. Inriktningen på arbetet är att kunna erbjuda göteborgare och besökare möjlighet att ta sig fram utmed hela älven på Mashuggskajen och knyta ihop Danmarksterminalen med Långgatorna på ett naturligt sätt.

Läs mer
Post Thumbnail
June 17, 2016

Linbanan fick klartecken av trafiknämnden

Nu är det grönt ljus att fortsätta planera för att den föreslagna linbanan från Järntorget över älven till Lindholmen och vidare till Lundby och Wieselgrensplatsen verkligen ska byggas.

Läs mer