Aktuellt

Post Thumbnail
June 21, 2016

Vi testar väder- och bullerskydd på Masthuggskajen

Nu är den på plats - innovationen som ska göra stadslivet lite hälsosammare. Älvstranden Utveckling upplåter under en två-årsperiod ytan på Masthuggskajen till olika aktörer med spännande koncept. Det IMCG-ledda projektet är ett av dem och nu står en väder- och bullerskyddad mötesplats klar.

Läs mer
Post Thumbnail
June 21, 2016

Kajpromenad utmed älven och in i terminalen kan bli verklighet

Stena Line med arkitekter tittar på den framtida Masthuggskajens möjligheter. Målet är att öka tillgängligheten mot vattnet. Inriktningen på arbetet är att kunna erbjuda göteborgare och besökare möjlighet att ta sig fram utmed hela älven på Mashuggskajen och knyta ihop Danmarksterminalen med Långgatorna på ett naturligt sätt.

Läs mer
Post Thumbnail
June 17, 2016

Linbanan fick klartecken av trafiknämnden

Nu är det grönt ljus att fortsätta planera för att den föreslagna linbanan från Järntorget över älven till Lindholmen och vidare till Lundby och Wieselgrensplatsen verkligen ska byggas.

Läs mer
Post Thumbnail
May 9, 2016

Gothenburg Student Race vid Masthuggskajen

Vem blir Sveriges bästa studentseglare 2016?
Det avgörs i år vid Masthuggskajen den 13 maj. Evenemanget heter Gothenburg Student Race och är ett årligt återkommande event.

Läs mer
Post Thumbnail
February 24, 2016

Masthuggskajen och Skeppsbron blir goda grannar

Det var fullt hus i Älvrummet den 24 februari när det bjöds på sopplunch och en presentation om hur Masthuggskajen och Skeppsbron ska bli goda grannar.

Om du inte kunde komma kan du se filminspelningen här.

Läs mer
Post Thumbnail
February 24, 2016

Linbanan – från kul idé till bra idé

Planerna på en linbana från Masthuggskajen över älven blir nu alltmer konkreta. Och det blir också ytterligare ett konkret sätt att bygga samman staden över älven, som är en av strategierna i Vision Älvstaden. Stationen är tänkt att ligga intill Järntorget och härifrån kommer du kunna ta fågelvägen över till Lindholmen (en resa på 4-5 minuter) och vidare till Lundby och Wieselgrensplatsen.

Läs mer
Post Thumbnail
February 24, 2016

Masthuggskajen ska byggas med kultur

Att planera och bygga en ny stadsdel handlar inte bara om huskroppar, gatustruktur och exploatering. Det handlar också om att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart område, en attraktiv och inkluderande stadsdel dit olika människor söker sig för att bo, arbeta, umgås och tillsammans skapa liv och puls dygnet runt. Men hur gör man det? Just den frågan ägnar sig en arbetsgrupp inom Masthuggskajens konsortium åt. Gruppens namn - Levande bottenvåningar – avspeglar konsortiets strävan att skapa en attraktiv gatumiljö i området.

Läs mer
Post Thumbnail
February 18, 2016

Danmarksterminalen blir kvar vid Masthuggskajen

Stena Lines avtal med Göteborgs Hamn som skulle löpt ut 2019, har nu förlängts till 2035.
Men det finns dock en möjlighet till uppsägning från 2025 om det visar sig att området behövs för betydande stadsutveckling före 2035.

Läs mer
Post Thumbnail
January 28, 2016

Göteborgs Filmfestival – “sånt du inte ser varje dag”

Nu startar den! Nordens ledande filmfestival, Göteborg Film Festival. Festivalen som tar hem film från hela världen till Göteborg.

Läs mer
Post Thumbnail
January 19, 2016

Vernissage- och flaggceremoni på Masthuggskajen

Under Kulturnatta kommer det att hållas en vernissage/ flagghängning-ceremoni den 23 januari kl 13:00- 15:00 på Masthuggskajen.

Läs mer