Aktuellt

Post Thumbnail
maj 2, 2019

Staden binds ihop på Masthuggskajen

Torsdagen den 2 maj var en historisk dag i Göteborg när politiker, representanter från staden och konsortiet samt andra intressenter samlades för att göra ett avstamp för framtidens Masthuggskajen.

Strax efter tolvtiden på torsdagen hälsade dagens konferencier Patrik Centerwall, Stadsbyggnadskontoret, de inbjudna som hade samlats på den öppna ytan mellan Göta Älv och Heurlins Plats välkomna. Stämningen var gemytlig och förväntansfull när stadsbyggnadsdirektören Henrik Kant inledde med att berätta vad området kommer att betyda för framtidens Göteborg. Representanter från alla aktörer som utvecklar stadsdelen beskrev sina projekt, spännande visioner om hur man t.ex. vill ta med sig historien in i det nya, hur hållbara mötes- och arbetsplatser ska utvecklas, vikten av sociala värden och hur platsen kan präglas av både kultur och en internationell känsla.

Älvstranden Utvecklings ordförande Tomas Nilsson band tillsammans med byggaktörerna ihop ett sidenband med ett rep för att symbolisera Masthuggskajens vision om att vara en stimulerande plats full av kontraster samt ett område som binder ihop staden.

”Alla aktörer kan känna stolthet idag. Det är endast tillsammans som vi kan bygga en hållbar stadsdel och alla måste dra åt samma håll för att det ska bli verklighet, precis som man gör här på Masthuggskajen. Äntligen är vi igång.”
– Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling

I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen ska 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell växa fram. Masthuggskajen ska bli en stadsdel med kontraster som med puls och kulturell dynamik fortsätter att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden. De första boende planeras att flytta in 2023 och hela området är tänkt att stå klart 2026.


På bilden, från vänster: Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg, Lennart Hedström, VD Elof Hansson Fastigheter, Michael Ekberg, regionchef Riksbyggen, Tomas Nilsson, ordförande Älvstranden Utveckling, Johanna Hult-Rentsch, regionchef NCC Property Development och Joakim Gralén, projektutvecklare Fastighets AB Balder.

Läs mer
Post Thumbnail
april 25, 2019

Nya arbetsplatser mitt i Göteborgs framtid

Johanna Hult-Rentsch, regionchef hos NCC Property Development, en av aktörerna i konsortiet, berättar här om de tre projekt och 37 000 kvadratmeter som NCC ska utveckla och bygga på Masthuggskajen.

– Vi planerar att bygga tre olika hus på Masthuggskajen. Målet med husen är att fler människor ska röra sig i området under dagtid, detta för att ytterligare stärka den redan fungerande stadsdelen. Fler kontor medför ett större flöde av människor dagtid, vilket är essentiellt för restauranger, handel och service, dvs de verksamheter som ska leva i bottenvåningarna. Vi koncentrerar oss på hur vi kan arbeta med social, grön och ekonomisk hållbarhet. Vi introducerar de första ”hållbara hyresavtalen” som omfattar åtaganden inom alla tre dimensioner av hållbarhet för hyresgästerna. Det innebär att vi välkomnar företagare som prioriterar en hållbar stadsdel, vilket säkrar att det viktiga arbete som vi under många år lagt fast för Masthuggskajen lever vidare bland våra hyresgäster. Arbetet med hållbarhetsfrågorna måste fungera både för fastighetsägarna och de företag som ska verka här.

”Fler kontor medför ett större flöde av människor dagtid, vilket är essentiellt för restauranger, handel och service.”

– Om du känner ansvar för din stadsdel medför det många positiva effekter. Forskningen som finns idag visar exempelvis att engagemanget för stadsdelen ökar när det finns en blandning av småföretagande, mixat med storföretagande. Ofta bor och arbetar småföretagare i högre utsträckning i samma stadsdel, vilket innebär ett större engagemang för närmiljön. Det kan ligga i den lilla detaljen som att plocka upp det där tuggummipappret som ligger och skräpar på min gata. Därför kommer vi se till att båda sorter företagare kommer att vara hyresgäster i våra fastigheter. Sedan händer någonting väldigt spännande när man kan kombinerar ”de stora musklerna” med ”det lilla snabbfotade” – inte minst i form av innovation och utbyte av idéer. Vi kommer också att avsätta en yta för verksamheter som inte klarar av att betala nyproduktionshyra enligt ett koncept som vi kallar M2 value by NCC. Det kan vara kulturella verksamheter eller andra näringar som ”får en plats” i huset genom en anpassad hyra – vilket blir vårt bidrag till att motverka gentrifieringen.

”Det kan ligga i detaljerna som att plocka upp det där tuggummipappret som ligger och skräpar på min gata.”

NCC kommer att bygga tre fastigheter på Masthuggskajen som de kallar tre ”syskon”. Våghuset – en böljande solitär byggnad med glasfasad, Brick Studios med rak arkitektur i tegel och inspiration hämtad från New York samt Magasinet. De tre fastigheterna skiljer sig åt, både i sin karaktär och i sin gestaltning.

– Våghuset är den vattenkammade självständiga storebrorsan som blir entrén till Masthamnsgatan, medans Brick Studios är lillebrorsan med det rufsiga håret där allt är lite mer tillåtet. Fasaduttrycket kommer att vara omväxlande och spännande i sin utformning. Från Våghusets ståtliga vågor av glas vägg-i-vägg med en lägre containerinspirerad del innan teglet i Brick Studios tar vid.

Med en stor detaljplan i innerstan följer stora utmaningar och komplexa frågor. Något som Johanna menar har underlättats att ta sig an med hjälp av det mångåriga samarbetet i konsortiet.

– Konsortiet för Masthuggskajen består av företag och människor med många olika kompetenser men ”pratar samma språk”.  Att få utveckla stadsdelen tillsammans utifrån ett mer utzoomat perspektiv där vi kan utmana och komplettera varandra har känts väldigt bra. Jag tror att vi kommer att lyckas leverera levande gatuplan, få till miljöer och allmän plats. Masthuggskajen är ju egentligen ingen ny stadsdel, men vi utnyttjar nya ytor. Det är så häftigt att få fortsätta att bygga på alla bra kvaliteter som finns här, starka stråk för restauranger och kultur, tätbefolkat och trivsamt dygnet runt.

En av Göteborgs stora utmaningar som kunskapsstad är att attrahera och behålla viktig spetskompetens. Johanna tror att Masthuggskajen kan spela en viktig roll för att lösa dessa utmaningar i framtiden. Kopplingen till hightech-täta Lindholmen blir extra intressant om framtida kollektivtrafiklösningar över älven kan koppla mot de kreativa näringarna på Masthuggskajen.

– Hur skapar vi förutsättningar för näringslivet att kunna rekrytera de personer som ska utveckla företagen framåt? Hur håller vi kvar alla duktiga studenter från universiteten så att de inte flyttar härifrån? De som vill åka kollektivt eller cykla till jobbet, de som värderar andra kvaliteter. Det finns ett jätteintresse för företag att etablera sig här och vi ser ett intresse för vad som finns utanför kontorsrummen. För oss handlar inte utveckling av arbetsplatser om att bara bygga kontor, utan platsen och sammanhanget är av stor betydelse, därför är Masthuggskajen jätteintressant för oss.

”Det finns ett jätteintresse för företag att etablera sig här och vi ser ett intresse för vad som finns utanför kontorsrummen.”

Visionen för Masthuggskajen är ”en tillåtande plats full av kontraster”. Johanna tycker det är väldigt viktigt att NCC som en av de första aktörerna ut i projektet tar ansvar, utmanar och vågar.

”För oss är det största fokus på att ta ansvar och bidra till att förverkliga visionen om den hållbara och kontrastrika stadsdelen. Vi väntar inte på att någon annan ska börja.”

– För oss handlar det främst om att våga göra något i det väldigt synliga läge som man ser när man kommer upp ur tunneln, när man åker förbi med spårvagn eller ställer cykeln på Järntorget. Vi vill gestalta det storslagna och det småskaliga, på alla nivåer. Både genom husens arkitektur men också genom företagen som flyttar in. För oss är det största fokus på att ta ansvar och bidra till att förverkliga visionen om den hållbara och kontrastrika stadsdelen. Vi väntar inte på att någon annan ska börja.

Läs mer på NCCs projektsida masthuggskajen.ncc.se

Visionsbild: White Arkitekter

Läs mer
Post Thumbnail
april 15, 2019

Ungdomar sätter sin prägel på Masthamnsgatan

Caféer, sköna sittplatser, linbana, fotbollsplan och mycket grönska är några av de saker som ungdomar önskar sig på Masthamnsgatan i Masthuggskajen. Under ledning av Göteborgs Stad arbetar tre gymnasieklasser under våren med gestaltningen av gatan.

Masthamnsgatan ska utformas till en gata med plats för lek och aktivitet. Tre workshopar med tre gymnasieklasser ska ge dem som skissar på Masthuggskajens gator och torg, idéer till vad som ska finnas på gatan.
– Arbetet ligger helt i linje med ambitionen för hela området som har ett uttalat fokus på barn och unga, säger Gunilla Gombrii som jobbar med gestaltningen av Masthuggskajen på trafikkontoret.

Förra veckan genomfördes de sista workshoparna på plats, då gymnasieeleverna bland annat fick bygga enkla installationer för att visa vad de vill kunna göra på Masthamnsgatan. Förbipasserande fick se caféer, grillplatser, sköna sittplatser, en linbana och en fotbollsplan växa fram av konstgräs, vimplar, tejp och kritor.
– Det är kul att vara med och utveckla staden. Jag hoppas att Masthamnsgatan kommer att fyllas med innehåll som gör att vi ungdomar kan vara här och göra saker, säger Olivia Stark som var en av dem som deltog i workshoparna.

Resultatet sammanställs nu och blir en del av det gestaltningsförslag som ska vara klart i sommar.
– Det är slående att gymnasieleverna önskar sig ganska okomplicerade saker. Det ska kännas mysigt, lugnt och grönt på Masthamnsgatan, säger Gunilla.

Senare i vår möts gymnasieeleverna igen och då ska ungdomarna ge feedback på hur väl deras idéer har tagits omhand i gestaltningsförslaget från trafikkontoret och park- och naturförvaltningen.

Workshoparna genomfördes av två landskapsarkitekter från företaget Disorder.

Läs mer
mars 7, 2019

Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft. Efter fokuserat arbete kan man nu se fram emot byggstart av området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen där 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell kommer att växa fram. Målet är att skapa ett område med kontraster som med puls och kulturell dynamik fortsätter att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden.

Mark- och miljödomstolen har avslagit de överklaganden som kommit in mot beslutet om antagande i Göteborgs Stads kommunfullmäktige avseende detaljplanen, vilket innebär att vägen nu ligger öppen för att fortsätta utvecklingen av Masthuggskajen.

– Äntligen får vi sätta igång med byggnationen. Det har varit ett gemensamt arbete av Göteborgs Stad och alla konsortiemedlemmar. Vi är väldigt glada att nu kunna ta nästa steg i att förverkliga Masthuggskajen, att få bygga vidare på och utnyttja de kvaliteter som finns idag samtidigt som vi bygger nytt, säger projektledare Åsa Vernersson, Älvstranden Utveckling.

Det händer just nu mycket i området även hos andra aktörer och projekt. Planeringen av allmän plats med bland annat den nya stadsdelsparken vid Heurlins plats är i full gång. Ambitionen är att skapa ett mycket grönare Masthuggskajen för umgänge och aktivitet. Kopplingarna till vattnet ska stärkas med bland annat ett kajstråk och en mötesplats för internationella affärer och handel planeras på en halvö ut i älven. Idéerna håller också på att konkretiseras kring den linbana som planeras starta vid Masthuggskajen och binda ihop staden över älven.

Masthuggskajen är ett välkänt och välbesökt område som upplevs ha ett bra läge, men som idag anses vara ödsligt. Något som det finns stora förhoppningar om kommer ändras i och med utvecklingen av det nya området.

– Förväntningarna på området är väldigt positiva. Närheten till vatten, nytänkande och större kulturellt utbud är saker som gör att många ser det som en attraktiv plats i framtiden. Vi arbetar också mycket med hållbar stadsutveckling på Masthuggskajen, här ska det vara lätt att leva och verka hållbart, det är så vi vill bygga för framtiden, säger Åsa Vernersson.

Först ut efter godkänt bygglov blir det hotell som planeras byggas intill Folket Hus av Balder i samarbete med Nordic Choice. Beräknad byggstart för den 33 våningar höga byggnaden som kommer rymma 453 hotellrum, restauranger, konferenslokaler och med utsikt över det nya området, hela Älvstaden och hamninloppet är i april.

Fakta Masthuggskajen
Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt. Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och Citylab-certifierat för hållbar stadsutveckling.

Läs mer
februari 11, 2019

Mark- och exploateringsavtal för Masthuggskajen undertecknat

Nu möjliggörs en helt ny stadsdel som fullt utbyggd kommer att omfatta 1 300 nya bostäder och 5 000 – 6 000 nya arbetsplatser då konsortiemedlemmarna för utvecklingen av nya Masthuggskajen i Göteborg undertecknat ett mark- och exploateringsavtal.

– Det kommer bli en stadsdel full av kontraster. Framförallt utmärkande för konsortiets arbete med den här detaljplanen är att kulturen har varit ett bärande och tydligt uttalat element och att Masthuggskajen har varit ett pilotprojekt för hållbar stadsutveckling, det gör området unikt och väldigt spännande, säger stadsutvecklingschef Rune Arnesen, Älvstranden Utveckling.

Masthuggskajen ingår i detaljplanen för Järnvågsgatan som är den första stora detaljplanen i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Området ska utvecklas med nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser för kultur och nöje. Innehållet i Masthuggskajen är 1 300 nya bostäder och 5 000 – 6 000 nya arbetsplatser och en total yta av 320 000 m2 BTA varav hälften bostäder och hälften kontor. Av bostäderna kommer det att byggas både hyresrätter och bostadsrätter. Med utvecklingen av Masthuggskajen binds intilliggande områden samman och stärker kopplingarna mot bland annat Järntorget, Långgatorna, Masthugget och över älven till Lindholmen.

De fem byggaktörer som har undertecknat avtal är Elof Hansson Fastigheter som med Global Business Gate ger internationellt inriktade företag och organisationer en spännande kontors- och mötesplats, Stena Fastigheter som utvecklar bostäder, lokaler och flera olika mötesplatser, bland annat ett visitor center för Ostindiefararen Götheborg. Balder Fastigheter fokuserar på det nya hotellet Hotell Draken tillsammans med Folkets Hus och NCC på moderna arbetsplatser, medan Riksbyggen tar hand om flertalet av bostadsprojekten.

– Det här är verkligen en milstolpe för hela staden och resultatet av ett fokuserat arbete.
Vi är väldigt glada över att vi går in i en genomförandefas för att förverkliga Masthuggskajen. Byggstart planeras till i vår och området väntas stå färdigt om cirka 10 år, avslutar Lena Andersson, VD på Älvstranden Utveckling.

Fakta Masthuggskajen
Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt. Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och Citylab-certifierat för hållbar stadsutveckling.

Läs mer
Post Thumbnail
februari 8, 2019

Horisontellt kulturhus knyter ihop dagens och framtidens kultur

Tisdagen den 15 januari hölls en lunchträff på Folkteatern där olika aktörer berättade om planer, idéer och möjligheter med Järntorget och Masthuggskajen. Området har satt Göteborg på den internationella kartan och den tydligaste dragningskraften är det levande, rika kulturliv som är viktigt att ta hand om och utveckla även i framtiden.

Folkteaterns VD Lotta Lekvall och konstnärliga ledare Frida Röhl inledde lunchen med att måla upp visioner om hur man kan skapa en levande och mer tillgänglig mötesplats vid Järntorget. Genom en mer inbjudande fasad och öppen framsida i kombination med ett kulturellt och spretigt utbud som tilltalar många, kan man tillsammans med det nya hotellet, biograf Draken och den planerade linbanan skapa en ny attraktiv destination.

Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling följde upp med att berätta om planerna för Kulturkvarteren och det kulturstråk som börjar vid Hagateatern, går vidare till Järntorget och Pustervik, Draken och Folkteatern, längs Andra Långgatan, Teater Trixter, Kommersen och hela vägen bort till Stigbergsliden och Musikens Hus. Han berättade vidare att man i utvecklingen av nya Masthuggskajen såg hur viktig kulturen är för identiteten i området. Tidigt i processen beslöts att värna, behålla och stärka den kulturnod som området är.

Att ta ett så tydligt ställningstagande redan i detaljplanarbetet är ovanligt och unikt. För att lyckas med denna målsättning arbetar man med strategin Levande gatuplan som bland annat ska tillgängliggöra utåtriktade kultursatsningar mot gatulivet i framförallt bottenvåningarna hos de nya fastigheterna. På så sätt kan man sprida ut kulturen och skapa ett horisontellt kulturhus och knyta ihop det redan pågående kulturlivet med nya spännande initiativ. Förhoppningsvis kommer utbytet mellan det självorganiserade kulturlivet, de institutionella kulturverksamheterna som finns idag och de nya som tillkommer, bidra till att Masthuggskajen fortsatt utgör en dynamisk och mångfacetterad kulturnod i Göteborg.

På plats på Folkteatern fanns även Sune Nordgren som har hjälpt till med den konstnärliga gestaltningen av utvalda hotell inom koncernen Nordic Choice Hotels. Han berättade om konstens roll i en stad och för dess utveckling. Han fick medhåll av koncernens utvecklingschef Daniel Stenbäck, med ansvar för Hotell Draken där kulturen kommer sätta en stark prägel på det nya hotellets gestaltning med bl.a. bevarande av den anrika och karaktäristiska biografen Draken.

Avslutningsvis berättade Mirja Wester och Jonas Holmberg från Göteborg Film Festival om årets program men drömde också om en framtid där det skapas ett levande festivalpalats vid Järntorget likt det som finns på Potzdamer Platz under filmfestivalen i Berlin. Och varför inte, med samarbete och en gemensam vilja att fortsätta skapa puls och kulturell dynamik kan området fortsätta att vara en stimulerade plats som binder ihop staden och fortsätter att sätta Göteborg på den internationella kartan.

Bilden visar Johan Holmgren ur föreställningen ”En vintersaga” som spelades på Folkteatern under vintern. Fotograf: Mats Bäcker

Läs mer
Post Thumbnail
november 28, 2018

Planerna allt mer konkreta för linbana från Masthuggskajen

Vi fick en pratstund med Elisabet Ejeborn som jobbar med genomförandestudien för Göteborgs stadslinbana på trafikkontoret. En linbana som om den blir av kommer knyta ihop Masthuggskajen med Lindholmen Science Park, Volvos nya utvecklingscentrum Campus Lundby och Wieselgrensplatsen.

– Det som började med en rolig idé för 400-årsjubileet 2021 har utvecklats till en ny, hållbar och innovativ kollektivtrafiklösning som korsar över flera av Göteborgs barriärer.

Det var under den medborgardialog och idégenerering som hölls med sikte mot 400-årsjubileet som förslaget först dök upp. När Göteborgs Stad jobbade vidare med idén insåg man ganska snart att en linbana hade potentialen att bli något mer än ett jubileumsjippo som skulle kunna ha möjligheten att lösa Göteborgs utmaningar med fler kopplingar över Göta Älv.

Planerna för en stadslinbana börjar nu bli allt mer konkreta och trafikkontoret har nyligen tecknat ett avtal med NCC Sverige AB för att bidra i arbetet med genomförandestudien. Förslaget som finns nu innebär att stationen vid Masthuggskajen, skulle ligga intill Folkets Hus med entré mot Järntorget och bli en viktig knutpunkt för göteborgarna. Eftersom själva resan också kommer att erbjuda spektakulära vyer över Göteborg har linbanan även potential att bli en attraktion för besökare och dra folk till Masthuggskajen.

– Utöver den fina utsikten så kommer linbanan framförallt vara ett snabbt och smidigt resesätt. Med c:a 40 gondoler och en kapacitet på 2 000 resenärer i timmen kan man jämföra linbanan med en spårvagnslinje i femminuterstrafik som tar resenären över tidigare barriärer som Göta Älv, Lundbyleden och hamnbanan.

Med ungefär fyra minuter över älven till Lindholmen Science Park och lika snabbt vidare till Volvos framtida utvecklingscentrum Campus Lundby väster om Ramberget kommer Masthuggskajens tillgänglighet och attraktivitet att öka genom den nya linbanan, som också kommer att sätta en unik prägel på stadsbilden.

– Det är väldigt kul att nu se hur utformningen av stationer och torn växer fram. Det vinnande bidraget i arkitekttävlingen som avgjordes i våras har en tydlig idé om att tornen ska inspireras av de för Göteborg så karaktäristiska kranarna i hamnen.

Bakom bidraget som kallas New Beacons står det holländska arkitekt- och designkontoret UNStudio tillsammans med göteborgsbaserade Kjellgren Kaminsky Architecture. Stationerna föreslås ha panoramautsikt över Göteborg samt väggar och tak täckta av trä med design präglad av ljus, hållbarhet och trygghet.

– Om linbanan blir av, kommer den att innebära mycket positivt för ett mer sammankopplat Göteborg och för områdena kring stationerna.

Stadslinbanan är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och Västtrafik. Genomförandestudien ska ligga till grund för Göteborgs kommunfullmäktiges slutliga investeringsbeslut som väntas kring årsskiftet 2019-2020. Det är då vi får svaret på om Göteborg får en stadslinbana till 400-årsjubileet 2021.

Testa att åka med i stadslinbanan och se utsikten över Masthuggskajen i 360 grader.

Illustration: UNStudio/Kjellgren Kaminsky Architecture
Läs mer
november 20, 2018

Masthuggskajen först att tilldelas ny certifiering för hållbar stadsutveckling

Masthuggskajen i Göteborg blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en Citylab-certifiering. Certifieringssystemet, som är utvecklat av Sweden Green Building Council är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.

– Det här är ett fint bevis på att vi realiserar Älvstadens vision om att vara inkluderande, grön och dynamisk. Vi vill binda samman gammalt och nytt och platsen ska växa in i den befintliga strukturen som redan finns idag. För att lyckas har Masthuggskajen högt satta hållbarhetsmål och därför valde vi att ingå i Citylab. Vi kan samverka och dela kunskaper med andra hållbara stadsutvecklingsprojekt. Det är såklart väldigt kul och sporrande att vi blir först i Sverige med denna certifiering, säger Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen.

– Citylab är ett viktigt verktyg för oss för att samverka mot gemensamma hållbarhetsmål. Det har stöttat vår ambition om att arbeta på ett annorlunda sätt, i att skapa en gemensam process där hållbarhetsperspektivet är helt integrerat.

Certifieringen är ett viktigt led i det aktiva arbetet med ett hållbarhetsprogram genom hela processen – från detaljplan, genom genomförandet och vidare efter att stadsdelen tas i bruk av nya boende, företag och besökare.

– Citylab kommer göra stor skillnad i svensk stadsutveckling och Masthuggskajen har i rollen som pilotprojekt, starkt bidragit till utvecklingen av certifieringen, säger Sigrid Walve, chef för Citylab på Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

Citylab
Citylab stödjer stadsutvecklingsprojekt i att formulera hållbarhetsmål och säkerställa att dessa realiseras i stadsbyggnadsprocessen, för att bli godkänd ska man uppfylla 20 indikatorer. Indikatorerna handlar bland annat om att ha en tydlig vision och konkreta mål för utvecklingen, att området erbjuder olika upplåtelseformer, mötesplatser, grönytor och hållbara färdsätt.

Masthuggskajen
Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas Masthuggskajen till en plats full av olikheter. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt. Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden.

Läs mer
Post Thumbnail
oktober 24, 2018

Planeringen av allmän plats i full gång

Vi fick en pratstund med Daniel Sjölund på trafikkontoret, som ansvarar för genomförande och samordningen kring allmänna platser i några av Göteborgs Stads olika stadsutvecklingsprojekt. Trafikkontoret utvecklar allmän plats i nära samarbete med park- och naturförvaltningen och just nu genomförs flera stora projekt där Masthuggskajen är ett av de mest intressanta och unika.

– När det kommer till Masthuggskajen så utreder vi just nu hur vi kan genomföra de ambitiösa målen i bland annat Hållbarhetsprogrammet. Mål som i sin tur leder till att vi behöver ta beslut om detaljer som var och vilka träd som ska planteras, hur belysningen ska se ut och fungera, var parker ska ligga, vad de ska innehålla och mycket mer.

Den nya stadsdelsparken som planeras vid Heurlins plats och som är ett av två större grönområden i Masthuggskajen har en hel del unika förutsättningar.

– Den blir spännande. Stadsdelsparken kommer att byggas ovanpå en tunnel och det blir en hel del extra tänkande när man ska anlägga något på ett tunneltak. Parken belyser också på ett bra sätt hur viktigt samordning och samarbete är. Stadsdelsparken kommer att bli en bärare av den helhet och den identitet som är så viktig för området, den kommer att ligga i direkt närhet till både det nya hotellet och linbanan och bli en central plats i området, därför är det viktigt att gestaltning och utformning får sätta sin prägel här, ett spännande projekt.

”Nu händer det, Masthuggskajen kommer att bli en utmanande och väldigt häftig resa.”

– Stadsdelsparken är bara en av flera avancerade byggnationer i Masthuggskajen. Mest utmanande blir nog den halvö som ska byggas ut i älven. Det är såklart inspirerande att få jobba med hur vi ska genomföra den med bästa resultat. Extra inspirerande är hur tydligt halvön och utvecklingen längs kajen konkretiserar Älvstadens vision om att möta vattnet. Nu händer det, Masthuggskajen kommer att bli en utmanande och väldigt häftig resa.

Trafikkontoret har också i uppdrag att göra resandet mer hållbart, att ge bättre förutsättningar för cyklister, gående och kollektivtrafik.

– Vi arbetar för att förverkliga den gröna transportplan som finns framtagen för utvecklingen av Masthuggskajen. Nu när projektet går in i ett bygglovsskede för exploatörerna gäller det att hitta synergier och tänka brett för att kunna öka kollektivtrafikkapaciteten, öka kvaliteten för cyklister och gående, samtidigt som vi planerar för tre samlade parkeringsanläggningar. Det gäller att skapa samma enkelhet oavsett färdmedel. Sammantaget är Masthuggskajen på många plan unikt och spännande, med en hög ambitionsnivå. Ett nytt stort område ska växa fram mitt i det befintliga.

Trafikkontoret arbetar med utbyggnaden av vägar, cykelbanor, broar, gångstråk och parkområden, det som man brukar benämna som allmän plats. Man ansvarar också för all samordning med andra aktörer och förvaltningar som t.ex. kretslopp och vatten, park- och naturförvaltningen och Göteborg Energi. På vägen dit hoppas vi kunna få ytterligare någon pratstund med trafikkontoret och bli uppdaterade om utvecklingen av allmän plats. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för fler aktuella nyheter om Masthuggskajen.

Läs mer
Post Thumbnail
oktober 1, 2018

”En av Europas mer intressanta stadsdelar”

David Karlsson från Nätverkstan Kultur och Lina Lindquist från Folkets Hus berättar om hur området runt Järntorget är ett av de mest dynamiska i hela stan och hur teatrar och musikscener bidrar till att skapa kontraster mellan det storskaliga och småskaliga, mellan affärer och handel, mellan bostäder, hotell och kontor. Hur den tillåtande atmosfären, tillsammans med att ge det gamla och befintliga plats bredvid det nya och spektakulära, skulle kunna skapa ”inte bara en av Sveriges mest intressanta stadsdelar, utan en av Europas mer intressanta stadsdelar”.

 

Läs mer

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Stena Fastigheter Älvstranden Utveckling