Aktuellt

Post Thumbnail
oktober 1, 2019

Dela med dig på Masthuggskajen

Jobbar du med delningsekonomi eller vill du börja? Vill du få möjlighet att testa och utveckla din idé? Nu söker vi aktörer som vill vara med att utveckla nya delningstjänster på Masthuggskajen. Skicka in din ansökan till #delakajen senast 17 november 2019.

En delningsorienterad verksamhet går ut på att hyra, dela, byta, låna eller ge istället för att äga. Verksamheten kan exempelvis underlätta för att samnyttja yta, få tillgång till prylar eller dela kunskap. Verksamheten kan bedrivas privat, offentligt eller ideellt och vara såväl digital som fysisk.

– Redan idag har delningsekonomin stark förankring i Masthuggskajen, bland annat finns cykelkök, solidariskt kylskåp och uthyrning av verktyg, men vi vill gärna ha in fler, säger Oskar Henriksson projektledare på Älvstranden Utveckling.

#delakajen är en efterlysning av de som vill testa sin delningsverksamhet under utvecklingen av Masthuggskajen och samtidigt få kontakt med andra aktörer.

Masthuggskajen – området mellan Långgatorna, Järntorget och älven – står inför en stor omvandling och stadsutvecklingen i området har höga ambitioner när det gäller hållbarhet. Ett exempel är satsningen på delningsekonomi.

– Vi vill bygga ett nav för delningsekonomi och hållbar konsumtion. Målet är att det ska vara lätt att både leva och verka hållbart på Masthuggskajen säger Oskar Henriksson.

Bakom efterlysningen står testbädd Sharing City Göteborg som är ett projekt som bedrivs med stöd av Vinnova för att aktivt utveckla, testa och utvärdera olika aspekter av delningsekonomi i utvecklingen av Göteborg. I projektet ingår ett antal partners, däribland Studiefrämjandet, Göteborgs Stad och konsortiet som utvecklar Masthuggskajen.

Läs mer om projektet
Länk till ansökan

Läs mer
Post Thumbnail
september 20, 2019

Nu börjar de första kontoren att byggas på Masthuggskajen

I fredags byggstartade NCC sina kontorshus Brick Studios och Våghuset i den nya stadsdelen Masthuggskajen. Satsningen tillför 2 500 nya kontorsplatser i centrala Göteborg.

– Göteborg är en central marknad för NCC där vi driver flera olika projekt. Vi tillför staden såväl kontorsplatser, sjukhusplatser som viktig infrastruktur. Byggstarten av Masthuggskajen är en milstolpe för både NCC och staden där vi är med och skapar en ny levande stadsdel, säger Tomas Carlsson, koncernchef på NCC som deltog vid spadtaget i fredags.

I ett senare skede kommer NCC även utveckla Magasinet med ytterligare 1 000 arbetsplatser. De tre fastigheterna skiljer sig åt, både i sin karaktär och i sin gestaltning. Inflyttning för de första kontoren sker hösten 2022.

NCC tecknar också det första hållbara hyreskontraktet i Göteborg med More Alliance med åtaganden inom såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet, vilket matchar Masthuggskajen höga krav på hållbarhet, där stadsdelen är först med att certifiera planeringsarbetet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

– Vi går nu tydligt in i en byggfas av Älvstaden. Där är Masthuggskajen en central del där vi vill behålla de gamla kulturkvarteren samtidigt som vi utvecklar det nya, säger Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling.

– Här tillför vi Göteborg hett eftertraktad kontorsyta och även bostäder. Jag ser gärna att vi knyter ihop två vibrerande och livfulla stadsdelar på ömse sidor av älven med hållbar infrastruktur, säger Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren.

Bygget startade genom att börja mura upp den första tegelväggen i Brick Studios. Sex personer fick lämna över varsin tegelsten och berätta vad den symboliserar för dem. För Tomas Carlsson symboliserar den utveckling, Lena Anderssons betyder livet mellan husen och för Gunilla Grahn Hinnfors miljonstaden. För Mattias Lind från White Arktiekter symboliserade den konstnärlighet, för Magnus Simonsson och Johanna Hult Rentsch från NCC samarbete respektive möten.

Byggstarten är den andra på kort tid i stadsdelen Masthuggskajen. I kontrast till NCCs kontorsprojekt startade byggande av det 35 våningar höga landmärket Clarion Hotel Draken i början av september. Visionen för Masthuggskajen är ”en tillåtande plats full av kontraster”, i en tidigare intervju med Johanna Hult-Rentsch, regionchef hos NCC Property Development, berättar hon hur viktigt det är för NCC att som en av de första aktörerna ut i projektet tar ansvar, utmanar och vågar. Läs hela artikeln här.

Post Thumbnail
september 12, 2019

Alla tillstånd för halvön i hamn

Nu är det grönt ljus för miljötillståndet som krävs för att bygga den 18 000 kvadratmeter stora halvön i älven vid Masthuggskajen. Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd har vunnit laga kraft och när det nu är klart med alla tillstånd som krävs för halvön går arbetet med att realisera Masthuggskajen vidare.

— Det är en milstolpe för projektet att miljötillståndet är klart. Domstolen har i många fall gått helt på vår linje vilket ger oss förutsättningar för en bra byggprocess, säger Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling som är med och utvecklar Masthuggskajen.

Förberedelserna för halvön pågår sedan en tid och miljötillståndet för byggnationen betyder mycket för Masthuggskajen och för Global Business Gate – det innovativa navet för internationell handel och affärer som ska ta plats på halvön. Här ska även Stena Fastigheter bygga hyresbostäder och kontor och Riksbyggen bygga bostadsrätter.

Den konstgjorda halvön betyder också mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen, att binda ihop staden. Om allt går enligt plan blir det byggstart för halvön 2021 och för kvarteren året efter.

Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Post Thumbnail
september 9, 2019

Bygget av hotell Draken är igång

Utvecklingen av Masthuggskajen gick idag in i en ny fas i och med byggstarten för det 35 våningar höga landmärket Clarion Hotel Draken – ett hotell som tydligt stärker Masthuggskajen som ett område med puls, kulturell dynamik och internationella intryck.

Det blev också en inledning med puls när Nordic Choice Hotels grundare Petter Stordalen tände en eldsprutande drake istället för att ta ett traditionellt spadtag för att starta byggandet. För att symbolisera kopplingen till den klassiska biografen Draken kommer man även att gjuta in en filmrulle i fastighetens grund.

– Clarion Hotel Draken är ett prestigeprojekt i vår portfölj. Jag är oerhört stolt över att få vara med och förvalta ett så viktigt landmärke som biograf Draken. Göteborg är en tillväxtstad med fantastisk potential, säger Petter Stordalen.

I ceremonin på Olof Palmes plats medverkade förutom Fastighets AB Balders VD Erik Selin och Petter Stordalen även Mats Arnsmar, VD för Folkets Hus och Hampus Magnusson, byggnadsnämndens ordförande i Göteborg.

Det nya hotellet beräknas stå klart 2022 och knyts samman med befintliga byggnader och bildar en helhet med ca 470 hotellrum, flera restauranger och konferenslokaler. De två översta våningarna blir en restaurang och skybar med utsikt över staden och hamninloppet. Med en total höjd på drygt 100 meter blir Draken Göteborgs högsta hotellbyggnad.

– Det känns roligt att vara delaktig i ett så spännande och viktigt projekt, säger Erik Selin. Jag är övertygad om att detta blir bra både för de som bor och verkar i området men också för staden som helhet.

Hotellfastigheten är en del av detaljplanen för Masthuggskajen som ska utvecklas till ett område med puls, kulturell dynamik och internationella intryck. Här binder man samman gammalt och nytt. I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen kommer 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger och hotell att växa fram.

Draken blir en miljöklassad byggnad som matchar Masthuggskajens höga hållbarhetsambitioner. Även den sociala hållbarheten finns inbyggd i Drakenprojektet, med fokus på att bidra till ökat folkliv i området.

På bild från vänster: Petter Stordalen, Erik Selin, Hampus Magnusson och Mats Arnsmar.
Visualiseringen är framtagen av Adore Adore / Erséus Arkitekter

Post Thumbnail
augusti 30, 2019

Nu startar byggandet på Masthuggskajen

Under september är det dags för byggstart i flera av projekten på Masthuggskajen, dels hotellet som ska uppföras bredvid Folkets Hus, dels kontorsfastigheter strax intill.

Först ut är Clarion Hotel Draken, som är ett samarbete mellan Balder, Nordic Choice Hotels och Folkets Hus och som ska förstärka Järntorgskvarterens roll som centrum för möten, nöje och kultur. Hotellet knyts samman med befintliga byggnader och bildar en helhet med ca 470 hotellrum, flera restauranger och konferenslokaler. Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar och Draken blir en miljöklassad byggnad som matchar Choicekedjans höga hållbarhetsambitioner.

– Med direkt anslutning till de klassiska kulturkvarteren kring Järntorget är tanken att hotellet ska stärka både närområdet som kulturmagnet och även Göteborg som resmål. Tydligast är kanske Göteborgs Filmfestival med hemvist i Folkets Hus och Draken, men även att teater- och konsertscener kring Järntorget kommer bli mer tillgängliga för publik från andra städer och länder, säger Joakim Gralén, projektutvecklare på Balder.

Hotellet beräknas stå klart 2022.

I slutet av månaden är det dags för NCC att byggstarta sina projekt Våghuset och Brick Studios som kommer innehålla kontor och verksamhetslokaler De nya husen kommer att bidra till att fler människor rör sig i området och på så sätt stärka den redan fungerande stadsdelen. Fler kontor medför ett större flöde av människor, vilket är avgörande för de verksamheter som ska leva i husens gatuplan, som restauranger, handel och service.

– Vi koncentrerar oss på hur vi kan arbeta med hållbarhet i alla tre dimensioner – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Bland annat tecknar vi hyreskontrakt med företag som prioriterar en hållbar stadsdel och säkrar på så sätt det viktiga arbete som vi under många år lagt fast för Masthuggskajen. Det måste fungera både för fastighetsägarna och de företag som ska verka här, berättar Johanna Hult-Rentsch, regionchef på NCC Property Development.

Forskning visar att engagemanget för en stadsdel ökar när det finns en blandning av småföretagande, mixat med storföretagande. Därför kommer NCC se till att båda sorters företagare finns i deras projekt.

– Vi har utvecklat ett koncept för ett av husen som vi har döpt till Brick Studios. Det kommer att bli en kreativ arena på kajen där det finns möjlighet att ta tillvara på det magiska som händer i skärningspunkten – när individer, företag och organisationer hittar ett utbyte och utvecklar och byter tankar och idéer med varandra, avslutar Johanna Hult-Rentsch.

Våghuset och Brick Studios beräknas vara färdiga för inflyttning i slutet av 2022.

Illustrationer
Till vänster: Våghuset och Brick Studios, White arkitekter
Till höger: Clarion Hotel Draken, Adore Adore/Erséus Arkitekter

Post Thumbnail
juni 24, 2019

Nu har ungdomarna sagt sitt om ”nya” Masthamnsgatan

Under våren har tre gymnasieklasser fått komma med tankar och idéer om hur ”nya” Masthamnsgatan kan bli ett stråk där barn och unga vill vara. – Att få vara delaktig i skapandet av staden har varit väldigt roligt, säger Olivia Stark elev på Lindholmens tekniska gymnasium.

De tre gymnasieklasserna har under våren arbetat med gestaltningen av Masthamnsgatan under ledning av Göteborgs Stad och landskapsarkitekter från byrån Disorder. Eleverna har vid några tillfällen – både ute längs Masthamnsgatan och på möten –fört fram idéer och tankar om gatan. Nu är arbetet klart och ungdomarna har på en avslutande träff fått ta del av hur Göteborgs Stad har tagit hand om deras arbete.
– Mycket av våra idéer kom med som till exempel många sittplatser och även platser där man kan sitta lite ifred. Det har varit spännande att se hur mycket förberedelser som krävs för att bygga en stad, säger Olivia Stark.

Elevernas idéer och tankar om Masthamnsgatan kan sammanfattas så här:
Alla aktiviteter ska vara gratis och man ska kunna delta både aktivt och passivt. Blanda gammalt och nytt, både byggnader och träd. Många ställen med olika slags mat, foodtrucks och caféer. Skapa öppna platser men också avskilda där man kan vara ensam eller med vänner. Även där man inte ser älven ska gatan präglas av vatten. Det bör även finns mycket växtlighet. Skapa roliga sittplatser, gärna med regnskydd, och solstolar. Utomhusbio och storbildsskärm för sportevenemang.

Ungdomarnas arbete har sammanställts i en rapport som ligger som underlag till gestaltningsförslaget som ska vara klart i sommar.

Är du nyfiken kan du läsa hela rapporten på goteborg.se.

Post Thumbnail
maj 2, 2019

Staden binds ihop på Masthuggskajen

Torsdagen den 2 maj var en historisk dag i Göteborg när politiker, representanter från staden och konsortiet samt andra intressenter samlades för att göra ett avstamp för framtidens Masthuggskajen.

Strax efter tolvtiden på torsdagen hälsade dagens konferencier Patrik Centerwall, Stadsbyggnadskontoret, de inbjudna som hade samlats på den öppna ytan mellan Göta Älv och Heurlins Plats välkomna. Stämningen var gemytlig och förväntansfull när stadsbyggnadsdirektören Henrik Kant inledde med att berätta vad området kommer att betyda för framtidens Göteborg. Representanter från alla aktörer som utvecklar stadsdelen beskrev sina projekt, spännande visioner om hur man t.ex. vill ta med sig historien in i det nya, hur hållbara mötes- och arbetsplatser ska utvecklas, vikten av sociala värden och hur platsen kan präglas av både kultur och en internationell känsla.

Älvstranden Utvecklings ordförande Tomas Nilsson band tillsammans med byggaktörerna ihop ett sidenband med ett rep för att symbolisera Masthuggskajens vision om att vara en stimulerande plats full av kontraster samt ett område som binder ihop staden.

”Alla aktörer kan känna stolthet idag. Det är endast tillsammans som vi kan bygga en hållbar stadsdel och alla måste dra åt samma håll för att det ska bli verklighet, precis som man gör här på Masthuggskajen. Äntligen är vi igång.”
– Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling

I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen ska 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell växa fram. Masthuggskajen ska bli en stadsdel med kontraster som med puls och kulturell dynamik fortsätter att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden. De första boende planeras att flytta in 2023 och hela området är tänkt att stå klart 2026.


På bilden, från vänster: Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg, Lennart Hedström, VD Elof Hansson Fastigheter, Michael Ekberg, regionchef Riksbyggen, Tomas Nilsson, ordförande Älvstranden Utveckling, Johanna Hult-Rentsch, regionchef NCC Property Development och Joakim Gralén, projektutvecklare Fastighets AB Balder.

Post Thumbnail
april 25, 2019

Nya arbetsplatser mitt i Göteborgs framtid

Johanna Hult-Rentsch, regionchef hos NCC Property Development, en av aktörerna i konsortiet, berättar här om de tre projekt och 37 000 kvadratmeter som NCC ska utveckla och bygga på Masthuggskajen.

– Vi planerar att bygga tre olika hus på Masthuggskajen. Målet med husen är att fler människor ska röra sig i området under dagtid, detta för att ytterligare stärka den redan fungerande stadsdelen. Fler kontor medför ett större flöde av människor dagtid, vilket är essentiellt för restauranger, handel och service, dvs de verksamheter som ska leva i bottenvåningarna. Vi koncentrerar oss på hur vi kan arbeta med social, grön och ekonomisk hållbarhet. Vi introducerar de första ”hållbara hyresavtalen” som omfattar åtaganden inom alla tre dimensioner av hållbarhet för hyresgästerna. Det innebär att vi välkomnar företagare som prioriterar en hållbar stadsdel, vilket säkrar att det viktiga arbete som vi under många år lagt fast för Masthuggskajen lever vidare bland våra hyresgäster. Arbetet med hållbarhetsfrågorna måste fungera både för fastighetsägarna och de företag som ska verka här.

”Fler kontor medför ett större flöde av människor dagtid, vilket är essentiellt för restauranger, handel och service.”

– Om du känner ansvar för din stadsdel medför det många positiva effekter. Forskningen som finns idag visar exempelvis att engagemanget för stadsdelen ökar när det finns en blandning av småföretagande, mixat med storföretagande. Ofta bor och arbetar småföretagare i högre utsträckning i samma stadsdel, vilket innebär ett större engagemang för närmiljön. Det kan ligga i den lilla detaljen som att plocka upp det där tuggummipappret som ligger och skräpar på min gata. Därför kommer vi se till att båda sorter företagare kommer att vara hyresgäster i våra fastigheter. Sedan händer någonting väldigt spännande när man kan kombinerar ”de stora musklerna” med ”det lilla snabbfotade” – inte minst i form av innovation och utbyte av idéer. Vi kommer också att avsätta en yta för verksamheter som inte klarar av att betala nyproduktionshyra enligt ett koncept som vi kallar M2 value by NCC. Det kan vara kulturella verksamheter eller andra näringar som ”får en plats” i huset genom en anpassad hyra – vilket blir vårt bidrag till att motverka gentrifieringen.

”Det kan ligga i detaljerna som att plocka upp det där tuggummipappret som ligger och skräpar på min gata.”

NCC kommer att bygga tre fastigheter på Masthuggskajen som de kallar tre ”syskon”. Våghuset – en böljande solitär byggnad med glasfasad, Brick Studios med rak arkitektur i tegel och inspiration hämtad från New York samt Magasinet. De tre fastigheterna skiljer sig åt, både i sin karaktär och i sin gestaltning.

– Våghuset är den vattenkammade självständiga storebrorsan som blir entrén till Masthamnsgatan, medans Brick Studios är lillebrorsan med det rufsiga håret där allt är lite mer tillåtet. Fasaduttrycket kommer att vara omväxlande och spännande i sin utformning. Från Våghusets ståtliga vågor av glas vägg-i-vägg med en lägre containerinspirerad del innan teglet i Brick Studios tar vid.

Med en stor detaljplan i innerstan följer stora utmaningar och komplexa frågor. Något som Johanna menar har underlättats att ta sig an med hjälp av det mångåriga samarbetet i konsortiet.

– Konsortiet för Masthuggskajen består av företag och människor med många olika kompetenser men ”pratar samma språk”.  Att få utveckla stadsdelen tillsammans utifrån ett mer utzoomat perspektiv där vi kan utmana och komplettera varandra har känts väldigt bra. Jag tror att vi kommer att lyckas leverera levande gatuplan, få till miljöer och allmän plats. Masthuggskajen är ju egentligen ingen ny stadsdel, men vi utnyttjar nya ytor. Det är så häftigt att få fortsätta att bygga på alla bra kvaliteter som finns här, starka stråk för restauranger och kultur, tätbefolkat och trivsamt dygnet runt.

En av Göteborgs stora utmaningar som kunskapsstad är att attrahera och behålla viktig spetskompetens. Johanna tror att Masthuggskajen kan spela en viktig roll för att lösa dessa utmaningar i framtiden. Kopplingen till hightech-täta Lindholmen blir extra intressant om framtida kollektivtrafiklösningar över älven kan koppla mot de kreativa näringarna på Masthuggskajen.

– Hur skapar vi förutsättningar för näringslivet att kunna rekrytera de personer som ska utveckla företagen framåt? Hur håller vi kvar alla duktiga studenter från universiteten så att de inte flyttar härifrån? De som vill åka kollektivt eller cykla till jobbet, de som värderar andra kvaliteter. Det finns ett jätteintresse för företag att etablera sig här och vi ser ett intresse för vad som finns utanför kontorsrummen. För oss handlar inte utveckling av arbetsplatser om att bara bygga kontor, utan platsen och sammanhanget är av stor betydelse, därför är Masthuggskajen jätteintressant för oss.

”Det finns ett jätteintresse för företag att etablera sig här och vi ser ett intresse för vad som finns utanför kontorsrummen.”

Visionen för Masthuggskajen är ”en tillåtande plats full av kontraster”. Johanna tycker det är väldigt viktigt att NCC som en av de första aktörerna ut i projektet tar ansvar, utmanar och vågar.

”För oss är det största fokus på att ta ansvar och bidra till att förverkliga visionen om den hållbara och kontrastrika stadsdelen. Vi väntar inte på att någon annan ska börja.”

– För oss handlar det främst om att våga göra något i det väldigt synliga läge som man ser när man kommer upp ur tunneln, när man åker förbi med spårvagn eller ställer cykeln på Järntorget. Vi vill gestalta det storslagna och det småskaliga, på alla nivåer. Både genom husens arkitektur men också genom företagen som flyttar in. För oss är det största fokus på att ta ansvar och bidra till att förverkliga visionen om den hållbara och kontrastrika stadsdelen. Vi väntar inte på att någon annan ska börja.

Läs mer på NCCs projektsida masthuggskajen.ncc.se

Visionsbild: White Arkitekter

Post Thumbnail
april 15, 2019

Ungdomar sätter sin prägel på Masthamnsgatan

Caféer, sköna sittplatser, linbana, fotbollsplan och mycket grönska är några av de saker som ungdomar önskar sig på Masthamnsgatan i Masthuggskajen. Under ledning av Göteborgs Stad arbetar tre gymnasieklasser under våren med gestaltningen av gatan.

Masthamnsgatan ska utformas till en gata med plats för lek och aktivitet. Tre workshopar med tre gymnasieklasser ska ge dem som skissar på Masthuggskajens gator och torg, idéer till vad som ska finnas på gatan.
– Arbetet ligger helt i linje med ambitionen för hela området som har ett uttalat fokus på barn och unga, säger Gunilla Gombrii som jobbar med gestaltningen av Masthuggskajen på trafikkontoret.

Förra veckan genomfördes de sista workshoparna på plats, då gymnasieeleverna bland annat fick bygga enkla installationer för att visa vad de vill kunna göra på Masthamnsgatan. Förbipasserande fick se caféer, grillplatser, sköna sittplatser, en linbana och en fotbollsplan växa fram av konstgräs, vimplar, tejp och kritor.
– Det är kul att vara med och utveckla staden. Jag hoppas att Masthamnsgatan kommer att fyllas med innehåll som gör att vi ungdomar kan vara här och göra saker, säger Olivia Stark som var en av dem som deltog i workshoparna.

Resultatet sammanställs nu och blir en del av det gestaltningsförslag som ska vara klart i sommar.
– Det är slående att gymnasieleverna önskar sig ganska okomplicerade saker. Det ska kännas mysigt, lugnt och grönt på Masthamnsgatan, säger Gunilla.

Senare i vår möts gymnasieeleverna igen och då ska ungdomarna ge feedback på hur väl deras idéer har tagits omhand i gestaltningsförslaget från trafikkontoret och park- och naturförvaltningen.

Workshoparna genomfördes av två landskapsarkitekter från företaget Disorder.

mars 7, 2019

Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft. Efter fokuserat arbete kan man nu se fram emot byggstart av området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen där 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell kommer att växa fram. Målet är att skapa ett område med kontraster som med puls och kulturell dynamik fortsätter att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden.

Mark- och miljödomstolen har avslagit de överklaganden som kommit in mot beslutet om antagande i Göteborgs Stads kommunfullmäktige avseende detaljplanen, vilket innebär att vägen nu ligger öppen för att fortsätta utvecklingen av Masthuggskajen.

– Äntligen får vi sätta igång med byggnationen. Det har varit ett gemensamt arbete av Göteborgs Stad och alla konsortiemedlemmar. Vi är väldigt glada att nu kunna ta nästa steg i att förverkliga Masthuggskajen, att få bygga vidare på och utnyttja de kvaliteter som finns idag samtidigt som vi bygger nytt, säger projektledare Åsa Vernersson, Älvstranden Utveckling.

Det händer just nu mycket i området även hos andra aktörer och projekt. Planeringen av allmän plats med bland annat den nya stadsdelsparken vid Heurlins plats är i full gång. Ambitionen är att skapa ett mycket grönare Masthuggskajen för umgänge och aktivitet. Kopplingarna till vattnet ska stärkas med bland annat ett kajstråk och en mötesplats för internationella affärer och handel planeras på en halvö ut i älven. Idéerna håller också på att konkretiseras kring den linbana som planeras starta vid Masthuggskajen och binda ihop staden över älven.

Masthuggskajen är ett välkänt och välbesökt område som upplevs ha ett bra läge, men som idag anses vara ödsligt. Något som det finns stora förhoppningar om kommer ändras i och med utvecklingen av det nya området.

– Förväntningarna på området är väldigt positiva. Närheten till vatten, nytänkande och större kulturellt utbud är saker som gör att många ser det som en attraktiv plats i framtiden. Vi arbetar också mycket med hållbar stadsutveckling på Masthuggskajen, här ska det vara lätt att leva och verka hållbart, det är så vi vill bygga för framtiden, säger Åsa Vernersson.

Först ut efter godkänt bygglov blir det hotell som planeras byggas intill Folket Hus av Balder i samarbete med Nordic Choice. Beräknad byggstart för den 33 våningar höga byggnaden som kommer rymma 453 hotellrum, restauranger, konferenslokaler och med utsikt över det nya området, hela Älvstaden och hamninloppet är i april.

Fakta Masthuggskajen
Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt. Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och Citylab-certifierat för hållbar stadsutveckling.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Riksbyggen Älvstranden Utveckling