Nyheter

Post Thumbnail
december 20, 2019

2019 – ett fantastiskt år för Masthuggskajen

Göteborg expanderar och flera nya stadsdelar växer fram. Bland de mest spännande projekten finns Masthuggskajen som, förutom att bidra med nya fantastiska miljöer för arbete, boende och nöjen, även kommer utgöra navet för Göteborgs blomstrande folk- och kulturliv. Livet på och omkring Masthuggskajen kommer bli både gott och hållbart. Under året som gått har utvecklingen för Göteborgs nya stadsdel Masthuggskajen nått och passerat flera milstolpar. Vi tänkte avsluta året med att summera några utav dem.

Läs mer
Post Thumbnail
december 9, 2019

Brick Studios byggs på stark symbolisk grund

Som vi tidigare berättat är byggfasen för Masthuggskajen i gång. I september byggstartade NCC Våghuset och Brick Studios som blir de första nya kontorshusen på Masthuggskajen. Dessa fastigheter kommer att bli några av Göteborgs nya ikonbyggnader med en modig och spännande arkitektur. Byggstarten skedde i form av att en del av den första tegelväggen i Brick Studios murades upp. Sex personer med anknytning till projektet fick lämna över varsin tegelsten och berätta vad den symboliserar för dem.

Läs mer
Post Thumbnail
december 4, 2019

Love walks

Runt Masthuggskajen händer det mycket spännande! Varför inte gå en promenad som en ”Kärleksförklaring till Göteborg”?

Läs mer
Post Thumbnail
november 29, 2019

Draken blir en fusion mellan gammalt och nytt

Biograf Draken, belägen vid Järntorget har länge verkat som en viktig institution i Göteborgs kulturliv. Den 26 april 1956 hade den första filmen premiär på Draken och reguljära filmvisningar pågick ända till maj 1995. Sedan dess har Draken huserat otaliga evenemang som konserter, teateruppsättningar och revyer.

Läs mer
Post Thumbnail
oktober 1, 2019

Dela med dig på Masthuggskajen

Jobbar du med delningsekonomi eller vill du börja? Vill du få möjlighet att testa och utveckla din idé? Nu söker vi aktörer som vill vara med att utveckla nya delningstjänster på Masthuggskajen. Skicka in din ansökan till #delakajen senast 17 november 2019.

Läs mer
Post Thumbnail
september 30, 2019

Götheborg på haven igen

Nu är det klart. Under två somrar seglar Ostindiefararen Götheborg ut på haven igen för att sedan återvända hem till Masthuggskajen. På resrutten finns hamnstopp i de nordiska och baltiska huvudstäderna samt uppvisningarna i Amsterdam och Bremen inplanerade.

Läs mer
Post Thumbnail
september 20, 2019

Nu börjar de första kontoren att byggas på Masthuggskajen

I fredags byggstartade NCC sina kontorshus Brick Studios och Våghuset i den nya stadsdelen Masthuggskajen. Satsningen tillför 2 500 nya kontorsplatser i centrala Göteborg.

– Göteborg är en central marknad för NCC där vi driver flera olika projekt. Vi tillför staden såväl kontorsplatser, sjukhusplatser som viktig infrastruktur. Byggstarten av Masthuggskajen är en milstolpe för både NCC och staden där vi är med och skapar en ny levande stadsdel, säger Tomas Carlsson, koncernchef på NCC som deltog vid spadtaget i fredags.

I ett senare skede kommer NCC även utveckla Magasinet med ytterligare 1 000 arbetsplatser. De tre fastigheterna skiljer sig åt, både i sin karaktär och i sin gestaltning. Inflyttning för de första kontoren sker hösten 2022.

NCC tecknar också det första hållbara hyreskontraktet i Göteborg med More Alliance med åtaganden inom såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet, vilket matchar Masthuggskajen höga krav på hållbarhet, där stadsdelen är först med att certifiera planeringsarbetet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

– Vi går nu tydligt in i en byggfas av Älvstaden. Där är Masthuggskajen en central del där vi vill behålla de gamla kulturkvarteren samtidigt som vi utvecklar det nya, säger Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling.

– Här tillför vi Göteborg hett eftertraktad kontorsyta och även bostäder. Jag ser gärna att vi knyter ihop två vibrerande och livfulla stadsdelar på ömse sidor av älven med hållbar infrastruktur, säger Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren.

Bygget startade genom att börja mura upp den första tegelväggen i Brick Studios. Sex personer fick lämna över varsin tegelsten och berätta vad den symboliserar för dem. För Tomas Carlsson symboliserar den utveckling, Lena Anderssons betyder livet mellan husen och för Gunilla Grahn Hinnfors miljonstaden. För Mattias Lind från White Arktiekter symboliserade den konstnärlighet, för Magnus Simonsson och Johanna Hult Rentsch från NCC samarbete respektive möten.

Byggstarten är den andra på kort tid i stadsdelen Masthuggskajen. I kontrast till NCCs kontorsprojekt startade byggande av det 35 våningar höga landmärket Clarion Hotel Draken i början av september. Visionen för Masthuggskajen är ”en tillåtande plats full av kontraster”, i en tidigare intervju med Johanna Hult-Rentsch, regionchef hos NCC Property Development, berättar hon hur viktigt det är för NCC att som en av de första aktörerna ut i projektet tar ansvar, utmanar och vågar. Läs hela artikeln här.

Läs mer
Post Thumbnail
september 12, 2019

Alla tillstånd för halvön i hamn

Nu är det grönt ljus för miljötillståndet som krävs för att bygga den 18 000 kvadratmeter stora halvön i älven vid Masthuggskajen. Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd har vunnit laga kraft och när det nu är klart med alla tillstånd som krävs för halvön går arbetet med att realisera Masthuggskajen vidare.

— Det är en milstolpe för projektet att miljötillståndet är klart. Domstolen har i många fall gått helt på vår linje vilket ger oss förutsättningar för en bra byggprocess, säger Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling som är med och utvecklar Masthuggskajen.

Förberedelserna för halvön pågår sedan en tid och miljötillståndet för byggnationen betyder mycket för Masthuggskajen och för Global Business Gate – det innovativa navet för internationell handel och affärer som ska ta plats på halvön. Här ska även Stena Fastigheter bygga hyresbostäder och kontor och Riksbyggen bygga bostadsrätter.

Den konstgjorda halvön betyder också mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen, att binda ihop staden. Om allt går enligt plan blir det byggstart för halvön 2021 och för kvarteren året efter.

Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Läs mer
Post Thumbnail
september 9, 2019

Bygget av hotell Draken är igång

Utvecklingen av Masthuggskajen gick idag in i en ny fas i och med byggstarten för det 34 våningar höga landmärket Clarion Hotel Draken – ett hotell som tydligt stärker Masthuggskajen som ett område med puls, kulturell dynamik och internationella intryck.

Det blev också en inledning med puls när Nordic Choice Hotels grundare Petter Stordalen tände en eldsprutande drake istället för att ta ett traditionellt spadtag för att starta byggandet. För att symbolisera kopplingen till den klassiska biografen Draken kommer man även att gjuta in en filmrulle i fastighetens grund.

– Clarion Hotel Draken är ett prestigeprojekt i vår portfölj. Jag är oerhört stolt över att få vara med och förvalta ett så viktigt landmärke som biograf Draken. Göteborg är en tillväxtstad med fantastisk potential, säger Petter Stordalen.

I ceremonin på Olof Palmes plats medverkade förutom Fastighets AB Balders VD Erik Selin och Petter Stordalen även Mats Arnsmar, VD för Folkets Hus och Hampus Magnusson, byggnadsnämndens ordförande i Göteborg.

Det nya hotellet beräknas stå klart Q1 2023 och knyts samman med befintliga byggnader och bildar en helhet med ca 470 hotellrum, flera restauranger och konferenslokaler. De två översta våningarna blir en restaurang och skybar med utsikt över staden och hamninloppet. Med en total höjd på drygt 100 meter blir Draken Göteborgs högsta hotellbyggnad.

– Det känns roligt att vara delaktig i ett så spännande och viktigt projekt, säger Erik Selin. Jag är övertygad om att detta blir bra både för de som bor och verkar i området men också för staden som helhet.

Hotellfastigheten är en del av detaljplanen för Masthuggskajen som ska utvecklas till ett område med puls, kulturell dynamik och internationella intryck. Här binder man samman gammalt och nytt. I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen kommer 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger och hotell att växa fram.

Draken blir en miljöklassad byggnad som matchar Masthuggskajens höga hållbarhetsambitioner. Även den sociala hållbarheten finns inbyggd i Drakenprojektet, med fokus på att bidra till ökat folkliv i området.

På bild från vänster: Petter Stordalen, Erik Selin, Hampus Magnusson och Mats Arnsmar.
Visualiseringen är framtagen av Adore Adore / Erséus Arkitekter

Läs mer
Post Thumbnail
augusti 30, 2019

Nu startar byggandet på Masthuggskajen

Under september är det dags för byggstart i flera av projekten på Masthuggskajen, dels hotellet som ska uppföras bredvid Folkets Hus, dels kontorsfastigheter strax intill.

Först ut är Clarion Hotel Draken, som är ett samarbete mellan Balder, Nordic Choice Hotels och Folkets Hus och som ska förstärka Järntorgskvarterens roll som centrum för möten, nöje och kultur. Hotellet knyts samman med befintliga byggnader och bildar en helhet med ca 470 hotellrum, flera restauranger och konferenslokaler. Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar och Draken blir en miljöklassad byggnad som matchar Choicekedjans höga hållbarhetsambitioner.

– Med direkt anslutning till de klassiska kulturkvarteren kring Järntorget är tanken att hotellet ska stärka både närområdet som kulturmagnet och även Göteborg som resmål. Tydligast är kanske Göteborgs Filmfestival med hemvist i Folkets Hus och Draken, men även att teater- och konsertscener kring Järntorget kommer bli mer tillgängliga för publik från andra städer och länder, säger Joakim Gralén, projektutvecklare på Balder.

Hotellet beräknas stå klart 2022.

I slutet av månaden är det dags för NCC att byggstarta sina projekt Våghuset och Brick Studios som kommer innehålla kontor och verksamhetslokaler De nya husen kommer att bidra till att fler människor rör sig i området och på så sätt stärka den redan fungerande stadsdelen. Fler kontor medför ett större flöde av människor, vilket är avgörande för de verksamheter som ska leva i husens gatuplan, som restauranger, handel och service.

– Vi koncentrerar oss på hur vi kan arbeta med hållbarhet i alla tre dimensioner – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Bland annat tecknar vi hyreskontrakt med företag som prioriterar en hållbar stadsdel och säkrar på så sätt det viktiga arbete som vi under många år lagt fast för Masthuggskajen. Det måste fungera både för fastighetsägarna och de företag som ska verka här, berättar Johanna Hult-Rentsch, regionchef på NCC Property Development.

Forskning visar att engagemanget för en stadsdel ökar när det finns en blandning av småföretagande, mixat med storföretagande. Därför kommer NCC se till att båda sorters företagare finns i deras projekt.

– Vi har utvecklat ett koncept för ett av husen som vi har döpt till Brick Studios. Det kommer att bli en kreativ arena på kajen där det finns möjlighet att ta tillvara på det magiska som händer i skärningspunkten – när individer, företag och organisationer hittar ett utbyte och utvecklar och byter tankar och idéer med varandra, avslutar Johanna Hult-Rentsch.

Våghuset och Brick Studios beräknas vara färdiga för inflyttning i slutet av 2022.

Illustrationer
Till vänster: Våghuset och Brick Studios, White arkitekter
Till höger: Clarion Hotel Draken, Adore Adore/Erséus Arkitekter

Läs mer

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Stena Fastigheter Älvstranden Utveckling