Trafik

Trafiksituationen under byggtiden – så här arbetar vi

Under tiden Masthuggskajen byggs och utvecklas så kommer samtliga trafikslag att påverkas i olika mån, under olika tidsperioder. Vi planerar fortlöpande för att samtlig trafik ska flyta så smidigt som möjligt under hela projektet. Av den anledningen samordnar vi oss också med kringliggande centrala utvecklingsprojekt som exempelvis Skeppsbron och Västlänken.

Då hela Masthuggskajen är ett projekt certifierat inom hållbart byggande så satsar vi självklart även på hållbart resande. Planen för området är utformad utifrån det politiskt satta målet att minska biltrafiken i Göteborg med 25% till 2035. För att underlätta ett hållbart resande på Masthuggskajen redan under byggtiden kommer framkomligheten för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik att prioriteras så långt det går. Det är också viktigt att näringslivets transporter ska kunna komma fram så smidigt och effektivt som möjligt.

Inspiration och tips för ett hållbart resande
För verksamheter, organisationer och företag i området erbjuder trafikkontoret i Göteborgs Stad inspirationsföreläsningar samt ger råd och tips. Dels för att enklare ta sig fram under byggtid men även för att lättare kunna ställa om till ett hållbart resande på lång sikt. Är ni intresserade av ett kostnadsfritt besök från trafikkontorets företagskommunikatör? Hör av er till: Anita Jisonsund,
073-910 29 64, anita.jisonsund@trafikkontoret.goteborg.se

Parkering
I dagsläget finns det ett överskott på parkeringsplatser i området runt Masthuggskajen. Överskottet kommer att leva kvar fram till år 2021. När projektet Masthuggskajen står färdigt kommer det i enlighet med politiska direktiv finnas något färre parkeringsplatser jämfört med idag.
Läs mer om trafikläget i Göteborgsregionen på daglig basis på www.trafikgoteborg.se

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Stena Fastigheter Älvstranden Utveckling