Buller

Buller under byggtiden – så här arbetar vi

Vissa arbeten kommer oundvikligen att medföra en del buller, periodvis under byggtiden. Vi arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder för att minimera höga ljud så långt det är möjligt och ser alltid till att följa Naturvårdsverkets riktvärden för buller. Läs mer om dessa här: www.naturvardsverket.se

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Riksbyggen Älvstranden Utveckling