Post Thumbnail
February 27, 2017

Vill du leda arbetet att etablera Ostindiefararen på Masthuggskajen?

SOIC söker nu VD för Ostindiefararen Götheborgs nya roll som stationär besöksnäring och turistattraktion.

Läs mer
Post Thumbnail
December 21, 2016

Hej Rune Arnesen, projektchef Masthuggskajen!

Hur går arbetet med detaljplanearbetet?
Det går framåt. Vi närmar oss granskning av planen nu efter att ha jobbat hårt i gruppen med att ta hand om alla inkomna synpunkter efter samrådet och att åtgärda ett par sakfrågor. Det tillkom nya utredningar också, som vi behövde komplettera med. Men nu siktar vi alltså på granskning av planen till våren 2017.

Läs mer
Post Thumbnail
December 21, 2016

Masthuggskajen pilotprojekt i nationell guide för hållbar stadsutveckling

Masthuggskajen är ett av 12 pilotprojekt i Sverige där en hel stadsdel ska hållbarhetscertifieras. Syftet är att skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och vistas i. Just nu pågår ett arbete inom Citylab Action för att utveckla en nationell guide som ska stötta och hjälpa stadsutvecklingsprojekt i hållbarhetsarbetet.

Läs mer
Post Thumbnail
December 12, 2016

Ostindiefararen Götheborg till Masthuggskajen

Flera tunga aktörer från Göteborgsregionens näringsliv, däribland Stena, Elof Hansson, NCC och Riksbyggen går in och och tryggar framtiden för Ostindiefararen i Götheborg. Aktörerna är även med och utvecklar området Masthuggskajen med nya bostäder, kontor och mötesplatser.
De går samman för att skapa ett nytt historiskt besöksmål i Göteborgs city i samarbete med Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Läs mer
Post Thumbnail
November 4, 2016

Provåk linbanan – virituellt

Från Järntorget till Wieselgrensplatsen kan du inom snar framtid ta dig via linbana över älven.
Just nu planeras det för den exakta placeringen av linbanestationen i projektet Masthuggskajen. Den första rutten startar i vårt område. Det tycker vi är så coolt!

Läs mer
Post Thumbnail
October 6, 2016

Kom och bli uppskrämd på Draken

Draken invigdes 1956 och firar i år sitt sextionde år vid Järntorget. Det firas med en ryslig filmfestival 2 – 6 november – tema Halloween.

Läs mer om festivalen här 

Läs mer
Post Thumbnail
September 5, 2016

Jubileumsloppet startar på Masthuggskajen

Nu blir det liv och rörelse på Masthuggskajen igen. Den 10 september går nämligen starten av Jubileumsloppet där - för fjärde gången.

Läs mer
Post Thumbnail
June 30, 2016

Bohuslän blir kvar i sommar vid Masthuggskajen

Nu är det klart. Ångaren Bohuslän kommer att ligga kvar vid Masthuggskajen hela sommaren.

Läs mer
Post Thumbnail
June 28, 2016

Kitchen on the Run – med köksbordet som mötesplats

Med en ombyggd container, som har blivit ett rullande kök med tillhörande matplats, har projektet rest runt från mars t o m augusti i år. Flyktingar bjuds in och får möta ortsbefolkningen på en plats där dom flesta av oss trivs och gärna umgås – i köket.

Läs mer
Post Thumbnail
June 21, 2016

Hej projektledare Åsa Vernersson!

Hur går det med detaljplanearbetet?
Tidplanen har förskjutits något p g a inkomna synpunkter från samrådet, som måste hanteras och för att en del ändrade förutsättningar tillkommit efter samrådet. Nu jobbar vi för att gå ut på granskning i höst och få ett godkännande i Byggnadsnämnden i januari nästa år för att kunna få ett antagande i Kommunfullmäktige under april kvartalet 2017.

Läs mer