Post Thumbnail

2019 – ett fantastiskt år för Masthuggskajen

december 20, 2019

Göteborg expanderar och flera nya stadsdelar växer fram. Bland de mest spännande projekten finns Masthuggskajen som, förutom att bidra med nya fantastiska miljöer för arbete, boende och nöjen, även kommer utgöra navet för Göteborgs blomstrande folk- och kulturliv. Livet på och omkring Masthuggskajen kommer bli både gott och hållbart. Under året som gått har utvecklingen för Göteborgs nya stadsdel Masthuggskajen nått och passerat flera milstolpar. Vi tänkte avsluta året med att summera några utav dem.

Avtal kommer till stånd
Den 11 februari undertecknades mark- och exploateringsavtalet mellan konsortiets medlemmar och en viktig del av ett långtgående och fokuserat arbete roddes därmed i hamn.

– Det här är verkligen en milstolpe för hela staden och resultatet av ett fokuserat arbete. Vi är väldigt glada över att vi går in i en genomförandefas för att förverkliga Masthuggskajen, sa Lena Andersson, VD på Älvstranden Utveckling i samband med avtalets undertecknande.

Planer vinner laga kraft
I mars var det dags att nå ännu ett viktigt mål då detaljplanen för hela Masthuggskajen vann laga kraft. Då hade mark- och miljödomstolen behandlat de ärenden som inkommit och därmed var det fritt fram för byggstart. Åsa Vernersson, dåvarande projektledare Älvstranden Utveckling, uttryckte glädjen hos alla projektets inblandade;

– Äntligen får vi sätta igång med byggnationen. Det har varit ett gemensamt arbete av Göteborgs Stad och alla konsortiemedlemmar. Vi är väldigt glada att nu kunna ta nästa steg i att förverkliga Masthuggskajen, att få bygga vidare på och utnyttja de kvaliteter som finns idag samtidigt som vi bygger nytt.

Bygget påbörjas
Torsdagen den 2 maj var en historisk dag i Göteborg när politiker, representanter från staden och konsortiet samt andra intressenter samlades för att göra ett avstamp för framtidens Masthuggskajen. Då gjordes ett symboliskt första spadtag vid kajkanten.
Under resterande året som gått har vi haft glädjen att berätta om idel goda nyheter och händelser. I september var det dags att byggstarta projektets första delar, bland annat Clarion Hotel Draken som är ett samarbete mellan Balder, Nordic Choice Hotels. Ett samarbete som invigdes under storslagna former utav bland andra Petter Stordalen och Erik Selin den 9 september. Hotellbyggnaden ska förstärka Järntorgskvarterens roll som centrum för möten, nöje och kultur. Hotellet knyts samman med befintliga byggnader och bildar en helhet med 34 våningar och 474 hotellrum, flera restauranger, mötesplatser och konferenslokaler.

Under samma månad var det dags för NCC att byggstarta sina projekt Våghuset och Brick Studios som kommer innehålla kontor och verksamhetslokaler. Byggnaderna, som förutspås kunna räknas till Göteborgs mest ikoniska, kommer att bidra till att fler människor rör sig i området och på så sätt stärka den redan fungerande stadsdelen. Fler kontor medför ett större flöde av människor, vilket är avgörande för de verksamheter som ska leva i husens gatuplan, som restauranger, handel och service.

 

Göteborgs nya halvö blir verklighet
Just september var en mycket händelserik månad. Även miljötillståndet för byggnation av den 18 000 kvadratmeter stora halvön i älven vid Masthuggskajen gick då igenom. En ny halvö som ska sträcka sig 100 meter ut i vattnet från kajkanten. Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd hade äntligen vunnit laga kraft och i och med detta ligger alla tillstånd på bordet och arbetet med att realisera Masthuggskajen kan gå vidare.

 

Ett område fyllt av kontraster
Att skapa en ny stadsdel präglad av dynamiken som uppstår av kontraster – gammalt och nytt, storlaget och småskaligt, globalt och lokalt – ger oss möjligheter att tänka friare och forma Masthuggskajens framtid utifrån nya perspektiv. Vi värdesätter hållbarhet, delaktighet och gemenskap när vi ritar upp visionen för vår nya stadsdel. Därför har vi under året bland annat samtalat med barn och ungdomar, efterlyst delningsekonomiska initiativ och tagit del av otaliga kreativa verksamhetsidéer. Så mycket spännande tankar och synpunkter vi har fått till oss! Alla dessa tar vi nu med oss in i ett nytt år. Vi ser oerhört mycket fram emot 2020 då vi ska fortsätta arbetet med att utveckla Masthuggskajen.

Alla vi som är inblandade i projektet vill passa på att önska God Jul och Gott Nytt År! Tack alla för året som har gått!

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Riksbyggen Älvstranden Utveckling